Analiza SWOT własnej osoby:

1) Mocne strony

- odpowiedzialna,

- dokładna, skrupulatna,

- punktualna,

- zorganizowana,

- dobre oceny,

- dobra znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych (tj. Insert, Word, Excel, PowerPoint, Outlook),

- nauka w technikum ekonomicznym,

- odbyte praktyki zawodowe,

- ambitna,

- bezkonfliktowa,

- bezstronna,

- uczciwa,

- opiekuńcza,

- lojalna,

- bezinteresowna,

- cierpliwa,

- kreatywna,

- dociekliwa,

- dyspozycyjna,

- niezależna,

- nieprzewidywalna,

- dobry kontakt z ludźmi,

- sympatyczna,

- poczucie humoru,

- przyjacielska,

- szczera,

- prawdomówna,

- spostrzegawcza,

- przebiegła,

- oszczędna, skromna,

- opanowana, spokojna,

- wyrozumiała, tolerancyjna,

- szybko się uczę,

- wiele zainteresowań (psychologia, fotografia, fizyka, sport, muzyka, grafika komputerowa),

- posiadam prawo jazdy i własny samochód,

- czytam dużo książek,

- ukończony kurs szybkiego czytania,

- lubię sport (dobrze pływam, jeżdżę na rowerze).

2) Słabe strony

- „słomiany zapał’

- leniwa,

- niesystematyczna,

- nerwowa,

- nauki ścisłe,

- słaba znajomość języków obcych,

- brak wiedzy o rynku pracy,

- bardzo małe doświadczenie zawodowe,

- mało asertywna,

- naiwna,

- nieśmiała,

- poświęcam za mało czasu na naukę i sport,

- złe nawyki żywieniowe,

- racjonalistka,

- mało zdecydowana,

- roztargniona, nieuważna,

- niezdecydowana,

- sarkastyczna,

- kapryśna,

- impulsywna.

3) Szanse

- płatna praktyka zawodowa,

- uzyskanie pomocy od państwa (dotacje, stypendia)

- projekty unijne,

- kontynuacja nauki na studiach (zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności)

- dodatkowe kursy (np. języków obcych),

- zwiększona podaż pracy dla ekonomistów,

- znalezienie pracy za granicą,

- współpraca z różnymi instytucjami,

- globalizacja (integracja z innymi państwami),

- wygrana na loterii (np. wycieczka, pieniądze).

4) Zagrożenia

- siła robocza ściągnięta zza granicy może zająć miejsca pracy przeznaczone dla nas,

- zbyt duża liczba wykształconych osób,

- choroba,

- wypadki,

- negatywny wpływ otoczenia (niekorzystne otoczenie),

- nałogi,

- konflikty,

- niepowodzenia zawodowe,

- nie akceptacja otoczenia,

- niekorzystne zmiany w prawie dotyczące osób kształcących się (studentów)

- wysokie bezrobocie,

- „czarny rynek”.