Janusz Radziwiłł -postać historyczna - sprawował urząd wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego koronnego -najpotężniejszy człowiek na Litwie -skąpy -nie potrafi pojednać się z innymi zamożnymi rodami -czuje się lepszy niż inni -wykorzystuje Kmicica do własnych celów Bogusław Radziwiłł -przesadnie dba o wygląd -gotów jest bez skrupułów sprzedać Polskę -to on wyjawia Kmicicowi niecne plany Radziwiłłów -amoralny -został pokonany przez Kmicica Krzysztof Opaliński -jego armia kapituluje bez walki nad...