Janusz Radziwiłł

-postać historyczna

- sprawował urząd wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego koronnego

-najpotężniejszy człowiek na Litwie

-skąpy

-nie potrafi pojednać się z innymi zamożnymi rodami

-czuje się lepszy niż inni

-wykorzystuje Kmicica do własnych celów

Bogusław Radziwiłł

-przesadnie dba o wygląd

-gotów jest bez skrupułów sprzedać Polskę

-to on wyjawia Kmicicowi niecne plany Radziwiłłów

-amoralny

-został pokonany przez Kmicica

Krzysztof Opaliński

-jego armia kapituluje bez walki nad Ujście,gdy do Polski wkraczają Szwedzi

-wojewoda poznański

Hieronim Radziejowski:

-podkanclerzy koronny

- skazany na wygnanie za warcholstwo i intrygi przeciwko Janowi Kazimierzowi

-1652 roku zbiegł do Szwecji, gdzie pałając żądzą zemsty, namówił Szwedów do napaści na Polskę.