Rola prezydenta : Jest jednoosobowym organem wykonawczym państwa,jest określany jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności terytorium naszego kraju. Jest wybierany na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych , tajnych, bezpośrednich i większościowych. Ta sama osoba może pełnić te funkcję...