Rola prezydenta :

Jest jednoosobowym organem wykonawczym państwa,jest określany jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności terytorium naszego kraju.

Jest wybierany na 5 letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych , tajnych, bezpośrednich i większościowych.

Ta sama osoba może pełnić te funkcję tylko dwa razy.Prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje osobom pełnoletnim, posiadającym polskie obywatelstwo , a bierne osobom , które w dniu wyborów ukończyły 35 lat i korzystają z pełni praw wyborczych.