1. Udzielenie korepetycji Elżbiecie Bieckiej.

2. Spotkanie Justyny Bogutówny.

3. Nawiązanie współpracy z Czechlińskim.

4. Powrót Zenona do kraju po zakończeniu studiów.

5. Śmierć Adeli w Paryżu.

6. Objęcie redakcji Niwy.

7. Zenon ojcem dziecka Justyny.

8. Wyjazd Elżbiety do Warszawy.

9. Ślub z siostrzenicą Kolichowskiej.

10. Prezydentura Ziembiewicza.

11. Wizyty Zenona u chorej na schizofrenię Justyny.

12. Protest w fabryce Hettnera.

13. Zemsta Justyny.

14. Samobójstwo Zenona.

Granica jest powieścią psychologiczną, ponieważ:

- fabuła opowiadana jest od końca

- narrator w roli detektywa

- tematem jest poszukiwanie i odkrywanie podświadomych motywów kierujących czynami człowieka (odwołanie do filozofii Zygmunta Freuda)

Zenon Ziembiewicz udziela korepetycji aby opłacić stancję i naukę. Uzyskał stypendium, które stracił gdy rozpoczęła się wojna. Pisał artykuły do Niwy, oferta Czechlińskiego. Pisał na zamówienie niezgodnie ze swoimi poglądami. Po powrocie z zagranicy przyjmuje posadę redaktora w Niwie. Dzięki protekcji Czechlińskiego uzyskuje awans na prezydenta miasta.

Ziembiewicz stworzył pijalnię mleka dla dzieci, ośrodek rekreacyjny i park. Zdobywa fundusze na budowę osiedla dla robotników (środki zostały cofnięte).

Oskarżenie Zenona o wydanie rozkazu strzelania do manifestujących robotników.