Grupy społeczne:

1. Ziemiaństwo

Tczewscy: bogaci, oddają się rozrywkom, właściciele gazety. Manipulują Ziembiewiczem.

2. Mieszczaństwo

Cecylia Kolichowska: zamożna, obojętna na cierpienie innych ludzi, wynajmuje piwnice każąc sobie za nią płacić.

3. Zdeklasowana szlachta

Ziembiewiczowie: starają się zachować pozory pańskości, konserwatywni, luki w wykształceniu.

4. Biedota

- W mieście: Joasia Gołąbska z rodziną wyzyskiwana przez kapitalistów, mąż Jasi na skutek ran odniesionych podczas wojny polsko-rosyjskiej stracił zdrowi i pracę. Zaczął pić. Brat Jasi Franek Borbocki zwolniony z pracy, w czasie ruchu robotniczego został śmiertelnie ranny.

- Na wsi: Justyna Bogutówna z matką. Matka Justyny jest kochanką pracującą u Tczewskich, gdy zaczęła chorować została zwolniona.