Dlaczego państwa nie powinny dodrukowywać pieniędzy? Pieniądz o danym nominale ma przymusową wartość, a jego siła nabywcza ujawnia się dopiero na rynku, wyrażoną poprzez ilość towarów i usług, jakie można nabyć za konkretną wartość pieniądza. Siała ta zależy od zmiany poziomu cen, który mierzy się przy pomocy indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli wskaźnik cen rośnie, a razem z nim ceny towarów mamy do czynienia z inflacją. Inflacja wystąpi zawsze, gdy wydrukuje się więcej pieniędzy niż zostanie dostarczonych na rynek więcej towarów i usług. Wówczas jest bardzo istotne, aby bank centralny, który jest emitentem krajowego pieniądza, był całkowicie niezależny od nacisków ze strony politycznej w sprawach dodatkowego finansowania wydatków. Kiedy następuje szybki wzrost ilości pieniędzy, w wyniku nadmiernych wydatków państwa, dochodzi do sytuacji w której pieniądza jest zbyt dużo w porównaniu z rozmiarami produkcji, a poziom cen wzrasta. Tylko pieniądz utrzymujący względnie stabilną siłę nabywczą w pełni realizuje swoje funkcje. Jest on, bowiem miernikiem wartości, wycenia wszystkie towary i usługi. Jeżeli występuje brak zaufania do pieniądza w danym kraju, wówczas poszukuje się innej jednostki rozrachunkowej, w obecnych czasach jest to euro i dolar. Jeżeli pieniądz krajowy w skutek inflacji przestaje dobrze mierzyć...