Dlaczego państwa nie powinny dodrukowywać pieniędzy?

Pieniądz o danym nominale ma przymusową wartość, a jego siła nabywcza ujawnia się dopiero na rynku, wyrażoną poprzez ilość towarów i usług, jakie można nabyć za konkretną wartość pieniądza. Siała ta zależy od zmiany poziomu cen, który mierzy się przy pomocy indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jeżeli wskaźnik cen rośnie, a razem z nim ceny towarów mamy do czynienia z inflacją.

Inflacja wystąpi zawsze, gdy wydrukuje się więcej pieniędzy niż zostanie dostarczonych na rynek więcej towarów i usług. Wówczas jest bardzo istotne, aby bank centralny, który jest emitentem krajowego pieniądza, był całkowicie niezależny od nacisków ze strony politycznej w sprawach dodatkowego finansowania wydatków.

Kiedy następuje szybki wzrost ilości pieniędzy, w wyniku nadmiernych wydatków państwa, dochodzi do sytuacji w której pieniądza jest zbyt dużo w porównaniu z rozmiarami produkcji, a poziom cen wzrasta.

Tylko pieniądz utrzymujący względnie stabilną siłę nabywczą w pełni realizuje swoje funkcje. Jest on, bowiem miernikiem wartości, wycenia wszystkie towary i usługi. Jeżeli występuje brak zaufania do pieniądza w danym kraju, wówczas poszukuje się innej jednostki rozrachunkowej, w obecnych czasach jest to euro i dolar. Jeżeli pieniądz krajowy w skutek inflacji przestaje dobrze mierzyć wartość, wtedy trudno jest planować wydatki i kalkulować opłacalność inwestycji.

Pieniądz jako środek płatniczy reguluje zobowiązania. Brak zaufania do pieniądza powoduje, że w transakcjach żąda się innej waluty, bowiem niewiele osób chce przyjmować pieniądz krajowy w sytuacji wysokiej inflacji. Skutkiem jest zmniejszenie zakresu wymiany w gospodarce.

Dodrukowywanie pieniądza powoduje wzrost z inflacji i to właśnie ona staje się największym zagrożeniem wynikającym z tego działania, przez nia zaufanie do środka płatniczego się zmniejsza. Aby je zwiększyć należy ustabilizować siłę nabywczą pieniądza. Dzieje się to, gdy polityka pieniężna prowadząc działania zmierzające zapobieganiu inflacji zapewnia stabilność cen.