WSTĘP:

Motyw wsi wielokrotnie pojawia się w utworach różnych epok. Miejsce akcji wielu powieści rozgrywa się właśnie na prowincji. Często bohaterami takich dzieł jest ludność wiejska. Zarówno w „Weselu” jaki i „Przedwiośniu” spotykamy się z obrazem wsi oraz jej mieszkańców.

I FRAGMENT:

-„Wesele Żeromskiego utworem młodopolskim

- wypowiada się Pan Młody- Lucjan Rydel, młody mężczyzna, wykształcony, pochodzi z miasta, ale jest zafascynowany wsią, żeni się z chłopką, jest chłopomanem

- jego wypowiedź pada podczas rozmowy w czasie wesela w chacie w Bronowicach

- wieś to oaza spokoju i ciszy

- miejsce gdzie można odpocząć, uciec od zgiełku i brudu miasta, odzyskać energię i znaleźć natchnienie

-mieszkańcy wsi żyją w harmonii z naturą, są młodzi, piękni, z przyjemnością wykonują prace w polu i gospodarstwie, mają w sobie pełno energii

- tryb życia chłopów sprzyja ich zdrowiu, Pan Młody sam odczuwa zmianę odkąd zaczyna zachowywać się podobnie jak chłopi

- życie mieszkańców wsi jest beztroskie, pełne radości, pracy, ale też przyjemności

- pochwała tradycji i zwyczajów wiejskich

- zachwyt kulturą wiejską- muzyką, tańcem, ubiorami

- zachwyt naturą na wsi, polami lasami, jeziorami

POSTAWA PANA MŁODEGO:

- idealizacja wsi i trybu życia wiejskiego

- chłopomania

- nie dostrzega on trudu i wysiłku związanego z pracą wykonywaną przez chłopów

- nie zasmakował prawdziwego życia na wsi

- odczuwa jedność, braterstwo z chłopami

- zachwyca się wsią, mieszkańcami, jest zaślepiony swoim uwielbieniem, nie dostrzega wad życia na wsi

-dostrzega, że jego życie było trudne i ciężkie dopóki nie przeprowadził się na wieś

- pragnie spędzić na wsi całe życie

II FRAGMENT:

- utwór „Przedwiośnie” z dwudziestolecie międzywojennego

- wieś Chłodek widziana oczami Cezarego p p obycie w Nawłoci

- Cezary- młodzieniec, nie ma rodziców, brał udział w wojnie z bolszewikami, wrócił do Polski po pobycie w Baku, nie ma tu nikogo bliskiego

- mieszkańcy wsi to ludzie niewykształceni, nie znający świata

- ich wiedza o świecie ograniczyła się do granic Chłodka i okolicznych wsi

- naturalistyczna wizja wsi i chłopów

- życie mieszkańców wsi kręci się wokół jedzenia i picia, jak na tym jak przetrwać kolejne zimy w oczekiwaniu na lato

- chłopi wykonują liczne, ciężkie prace przez całe dnie aby zdobyć pożywienie, materiał na opał

- wielu z nich nie ma pracy, nie ma z czego żyć, ledwo „wiążą koniec z końcem”

- „chłopy silne i zdrowe”

- nie wszyscy mają rolę, pracują u bogatych chłopów żyją nędznie, nie maja własnych gospodarstw i domów, nękają ich częste epidemie i choroby

- chodzą głodni, zaniedbani, brudni, schorowani, wzbudzają odrazę

POSTAWA CEZAREGO BARYKI:

- nie jest zachwycony życiem na wsi

- nie potrafi dogadać się z chłopami, współczuje im takiego ciężkiego życia

- odczuwa litość wobec tych ludzi

- widzi trud życia na wsi

- dziwi go czemu chłopi nie buntują się

- życie chłopów porównuje dożycia zwierząt, bowiem ich życie jest skierowane tylko na zaspokajanie popędów

- uważa, że powinni coś zrobić ze swoim nędznym życiem

WNIOSKI:

- dwa odmienne obrazy wsi

- w pierwszym fragmencie: idealizacji

- w drugim fragmencie naturalistyczna wizja wsi

- bohaterowie maja odmienne stanowiska wobec wsi i jej mieszkańców

- oba obrazy są widziane oczami młodych mężczyzn pochodzących z miasta

- kontrastowe obrazy