Dorosłość-fakt umowny i społeczny Dojrzałość- umiejętne i moralne kierowanie sobą, zdolność podjęcia trudu realizacji życiowego powołania SFERY: 1) biologiczna, 2) psychiczna a)emocjonalna – umiejętność rozpoznawania i kontrolowania emocji b) intelektualna- umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów, odróżniania prawdy od fałszu podejmowanie mądrych decyzji 3) społeczna – właściwe spełnianie ról społecznych, osiąganie sukcesów zawodowych i towarzyskich, przestrzeganie zasad i norm społecznych 4)duchowe a)religijne- umie wybrać religię, podjąć dyskusję na tematy religijne, dać świadectwo b) moralna- zgodność teorii z praktyką, dążenie do dobra i piękna duchowego. Skoro Bóg nas kocha, tzn że przygotował dla nas dobre drogi, wspaniałe miejsca i wartościowe osoby. Dlatego nie powinniśmy bać się wyboru, postawą chrześcijanina powinien być realistyczny optymizm. Unikanie wyboru jest oznaką lenistwa, zaniebania, braku pracy nad sobą i wpływa nie tylko na jakość życia ale również na jakość relacji z innymi. Fazy rozwoju miłości- 1) odkrywamy wartości drugiej osoby, Druga osoba jawi się nam jako interesująca , pragniemy znajdować się w jej pobliżu 2) Miłość upodobanie- zauroczenie, zakochanie, budzą się uczucia do drugiej osoby, traci się umiejętność realnego spojrzenia na świat, pojawia się uzależnienie emocjonalne, zaniedbuje się inne sfery życia. 3) Miłość pożądana – człowiek dostrzega że miłość to także ból psychiczny(zazdrość, lęk tęsknota)- postada cechy egoizmu Pragniemy posiadać drugą osobę na wyłączność taka miłość jest często zaborcza, zazdrosna. 4) Miłość życzliwość, troski - dostrzegamy że druga osoba ma swoje potrzeby i problemy Pragiemy otoczyć ją troską i opieką rodzi się pragnienie wspólnej przyszłości Miłość- dojrzała miłość jest decyzją, że będę troszczył się o dobto drugiego człowiek. Z tej decyzji powinno wynikać konkretne działanie, króre jest doskonałym spr. Tej miłości. Jeżeli w związku czujesz się zaniedbywany, wykorzystywany lub szantażowany i poniżany to mimo zapewnień o miłości kochany nie jesteś. Miłość w małżeństwie jest zadaniem, które nigdy nie ustaje, nie ma od tego świąt i wolnych dni. 1)Miłość cierpliwa jest- Pośpiech zabije miłość niecierpliwi domagają się od niej wszystkiego zanim zacznie ona miłością być 2) Miłość łaskawa jest- Prawdziwa miłość daje jakby z nieustannego nadmiaru, z bezinteresownej chęci i woli dawani, jak źródło, które o wyczerpaniu, dawkowaniu, wypominaniu nie myśli 3) Miłość nie zazdrości- Powinniśmy kochać za to, że ktoś nas wybiera, powraca, chce być nasz, choć wcale nie musi. Wyolbrzymiana...