Tytuł wiersza ,Testament mój,kojarzy się z ostatnia wolą człowieka spodziewającego się śmierci,który żegna się z całym dotychczasowym dorobkiem życiowym.W przypadku testamentu (rozliczenia) poetyckiego mamy zazwyczaj do czynienia z rozliczaniem się artysty z całego swojego dorobku literackiego.Wiersz jest artystycznym obrazem całego życia i twórczości Juliusza Słowackiego .Podmiot liryczny z wyraźnym smutkiem opisuje osamotnienie i niezrozumienie jego poezji przez współczesnych.Podkreśla równiez swój patriotyzm oraz wpływ wywierał i pragnie nadal wywierać...