Tytuł wiersza ,Testament mój,kojarzy się z ostatnia wolą człowieka spodziewającego się śmierci,który żegna się z całym dotychczasowym dorobkiem życiowym.W przypadku testamentu (rozliczenia) poetyckiego mamy zazwyczaj do czynienia z rozliczaniem się artysty z całego swojego dorobku literackiego.Wiersz jest artystycznym obrazem całego życia i twórczości Juliusza Słowackiego .Podmiot liryczny z wyraźnym smutkiem opisuje osamotnienie i niezrozumienie jego poezji przez współczesnych.Podkreśla równiez swój patriotyzm oraz wpływ wywierał i pragnie nadal wywierać swoimi utworami na czytelników "swoich spadkobierców".Słowacki uważa że jego życie przepełnione było miłością do ludz, wskazuje też na wartosć , jakie przyszłe pokolenia powinny się kierować po jego śmierci.Za najistotniejszą wartość uważa patriotyzm , zachęca rodaków do odrzucenia rozpaczy i podjecia walki.