1. Geneza i cechy tragedii antycznej.

2. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa.

3. Cechy gatunkowe epopei homeryckiej i jej związek z mitami (Iliada lub Odyseja).

4. Najbardziej znaczące postacie mitologii greckiej (np. Prometeusz, Herakles, Dedal i Ikar,

Niobe, Demeter i Kora, Orfeusz)

5. Inspiracje mitologiczne i biblijne w literaturze polskiej.

6. Wpływ mitologii i Biblii na słownictwo i frazeologię języka polskiego.

7. Gatunki literackie wywodzące się z tradycji antycznej i biblijnej: anakreontyk, pieśń, epos,

psalm, tren, przypowieść, epigramat, sielanka, oda, satyra, bajka.

8. Powstanie świata i człowieka według mitologii i Biblii – podobieństwa i różnice.

9. Biblia jako najstarsza księga świata.