1. Geneza i cechy tragedii antycznej. 2. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa. 3. Cechy gatunkowe epopei homeryckiej i jej związek z mitami (Iliada lub Odyseja). 4. Najbardziej znaczące postacie mitologii greckiej (np. Prometeusz, Herakles, Dedal i Ikar, Niobe, Demeter i Kora, Orfeusz) 5. Inspiracje mitologiczne i biblijne w literaturze polskiej. 6. Wpływ mitologii i Biblii na słownictwo i frazeologię języka polskiego. 7. Gatunki literackie wywodzące się z...