Salvador Dali - Alfred Hitchock Spellbound Dialog artystyczny opierający się nie tylko na zasadzie wymiany doświadczeń i inspiracji, a łączeniu dzieł i zacieranie granic między sztukami sprawia, iż dzieła nabierają znamion interdyscyplinarności, oraz odkrywa się w nich nowe konteksty, warte uważnej obserwacji i wykorzystania. Niesamowite dzieła, z zakresu literatury, teatru, malarstwa, filmu nie zamykają się w swych ramach, lecz umożliwiają przepływ inspiracji. Także współczesność sprzyja ich interdyscyplinarnej strukturze i kształtowaniu podług wizji reżysera, autora, pisarza. Wyraziste kino związane jest z malarstwem. Szczególnie filmy wyreżyserowane przez Alfreda Hitchocka, jednego z najbardziej pionierskich reżyserów XX wieku. Zabiegi jakie stosował, montaż scen i cięcia, dramaturgia – stały się podwalinami kina ‘mocnych nerwów’. Sztuka tworzona przez Salvadora Dali idealnie wkomponowała się w klimat, atmosferę, jako tło, które intrygowało i niepokoiło i korespondowało. Obrazy te jako sny stały się transparentnym tłem dla biegu akcji. Obaj twórcy żyli w czasie przewrotów XX wieku, możliwości jako dały im pojawiające się technologie, byli pionierami artystycznej awangardy na swoim gruncie. Dali był jednym z najbardziej znanych hiszpańskich surrealistów. Jego ekscentryczny styl życia, twórczości budziły zainteresowanie, kontrowersje. Wymyślił własną metodę, którą nazwał paranoidalno – krytyczną, był to sposób na utrwalenie malarskich wizji. Impresjonizm był jego pierwszym doświadczeniem sztuki, a także pierwszym doświadczeniem, które skierowało go na drogę malarstwa surrealistycznego. W 1928 roku powstał jego pierwszy surrealistyczny obraz: Miód jest słodszy od krwi. W tym samym roku Dali podjął współpracę z reżyserem przy tworzeniu filmu Luisem Bunuelem Pies andaluzyjski. Kolejnym jego projektem, angażującym w pracę nad plastyką filmową była współpraca z Hitchockiem – mistrza rodzącego się kina grozy i thrillera psychologicznego. Scenariusze jego filmów inspirowane były surrealistycznymi zabiegami, których korzenie sięgały rozważań Freuda nad nieświadomością oraz symbolice snów jako utajonych kompleksów i rozwiązań. Hitchock, który nadawał ogromne znaczenie napięciu w filmie, odwoływał się do psychologii, a nauka Freuda dostarczyła mu materiału do stworzenia zaskakujących scenariuszy. Jednym z jego filmów, który powstał przy współpracy z Salvadorem Dali był Spellbound. Akcja osnuwa się wokół wątku psychoanalizy i miłości. Do szpitalu psychiatrycznego, cieszącego się dobrą renomą przybywa nieznajomy młody lekarz (w tej roli Gregory Peck), który ma...