Podmiot liryczny ma dwadzieścia lat. Mówi, że jest mordercą, zabił człowieka, przeżył 6 lat wojny, w czasie, której zabił. Podmiot liryczny nie ma wyrzutów sumienia, jest ateistą. Przyjmuje postawę sceptyczną, niewiernego Tomasza. Nie wierzy w nadprzyrodzony świat. Wiersz jest adresowany do kapłanów, sędziów, lekarzy, ojca, adresatami są wszyscy ludzie. Utwór jest spowiedzią skierowaną do wszystkich ludzi. Wiersz jest prosty, wolny, nieskrępowany żadnymi rygorami (metaforami). Decyzja...