Podmiot liryczny ma dwadzieścia lat. Mówi, że jest mordercą, zabił człowieka, przeżył 6 lat wojny, w czasie, której zabił.

Podmiot liryczny nie ma wyrzutów sumienia, jest ateistą. Przyjmuje postawę sceptyczną, niewiernego Tomasza. Nie wierzy w nadprzyrodzony świat.

Wiersz jest adresowany do kapłanów, sędziów, lekarzy, ojca, adresatami są wszyscy ludzie. Utwór jest spowiedzią skierowaną do wszystkich ludzi.

Wiersz jest prosty, wolny, nieskrępowany żadnymi rygorami (metaforami).

Decyzja Różewicza żeby pisać wierszem prostym. Stosuje prosty przekaz, bez żadnych ozdobników. O wojnie można pisać wolno, bo każde słowa tracą patos. Podmiot liryczny mówi, że nie widział bohaterów na tej wojnie, ani świętych i dobrych ludzi. Brak ideałów franciszkańskiej pomocy.