Koło zębateKoło zębate – element czynny przekładni zębatej oraz element innych mechanizmów takich jak sprzęgło zębate, pompa zębata i innych. Podział kół zębatych jest ściśle związany z kształtem wieńca koła zębatego, a także z kształtem zębów. Ze względu na kształt wieńca koła zębatego dzieli się na: Walcowe, Stożkowe. Natomiast ze względu na kształt można wyróżnić: Koła o zębach prostych, Koła o zębach śrubowych, Koła o zębach daszkowych, Koła o zębach łukowych. Podstawowymi parametrami koła zębatego są: z – liczba zębów d – średnica podziałowa średnica okręgu na którym szerokość wrębu jest równa grubości zęba – średnica wierzchołkowa średnica okręgu przechodzącego przez wierzchołki zębów – średnica stóp średnica okręgu przechodzącego przez dna wrębów – średnica koła zasadniczego czyli wyobrażalnego koła z którego rozwijane są zarysy ewolwentowe boków zębów p – podziałka obwodowa odległość jednoimiennych boków zębów mierzona na łuku koła podziałowego - podziałka zasadnicza podziałka mierzona wzdłuż łuku koła zasadniczego m – moduł zęba parametr charakteryzujący wielkość zębów koła zębatego. Moduły kół współpracujących muszą być takie same. Moduł zęba jest wielkością znormalizowaną przez Polską Normę PN/M-88502. h – wysokość zęba suma wysokości głowy i stopy zęba – wysokość głowy zęba – wysokość stopy zęba y – współczynnik wysokości zęba...