Wisława Szymborska (1926) - poetka, uważana jest za pierwszą damę poezji polskiej. Debiutowała w latach 50. tomami wierszy socrealistycznych (Dlatego żyjemy, Pytania zadawane sobie). Począwszy od zbioru Wołanie do Yeti (1957) w jej poezji zaczęła dominować postawa sceptycznej, bliskiej filozofii egzystencjalistycznej, refleksji nad rzeczywistością. Podejmowała ona zasadnicze kwestie filozoficzne i historiozoficzne, konfrontując je z codziennym doświadczeniem współczesnego człowieka. Jej wiersze ze zbiorów Sól, Sto...