Przemysł wysokiej techniki (high-technology) nazywany jest również przemysłem zaawansowanych technologii lub przemysłem wysokiego przetwarzania. Tworzą go następujące gałęzie i branże: 1. przemysł chemiczny produkujący: - tworzywa sztuczne -materiały syntetyczne -chemikalia nieorganiczne 2. przemysł farmaceutyczny produkujący leki oparte na biotechnologiach 3.przemysł zbrojeniowy produkujący uzbrojenie i części do niego 4. przemysł lotniczy i rakietowy produkujący: - rakiety -statki kosmiczne - samoloty -sprzęt do lotów i badań kosmicznych 5.przemysł elektromaszynowy produkujący: - urządzenia elektroenergetyczne -silniki -turbiny -maszyny elektryczne (rozdzielcze i przekaźnikowe) -obrabiarki 6. przemysł precyzyjny produkujący automaty i roboty 7. przemysł elektryczny produkujący: -półprzewodniki, tranzystory, układy scalone, mikroprocesory, komputery, lasery, urządzenia poligraficzne, urządzenia pomiarowe, sprzęt medyczny, sprzęt telekomunikacyjny, aparaturę naukowo-badawczą, maszyny do mechanizacji prac biurowych; -komputery osobiste, kalkulatory, sprzęt audio-video, zegarki elektroniczne, cyfrowe telewizory, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, pagery, laptopy, przyrządy optyczne. Przemysł zaawansowanych technologii znajduje najlepsze warunki lokalizacji na dalekich peryferiach wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych i mało przekształconych terenach rolniczych, pod warunkiem dobrego ich skomunikowania z dużymi ośrodkami miejskimi. Wysokie koszty własne powodują, że przemysł ten powstaje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, posiadających duże zasoby kapitałowe i naukowe. W drugiej fazie cyklu produkcyjnego masowość i duży stopień automatyzacji produkcji sprawiają, że najistotniejszym czynnikiem lokalizacji stają się niskie koszty pracy. Warunki takie spełniają kraje słabo rozwinięte, zasobne w tanią siłę roboczą lub stosujące długoterminowe ulgi podatkowe, np. państwa Azji Południowo-Wschodniej. Obszary, na których skupione są zakłady high-technology lub placówki pracujące naukowo na rzecz przemysłu wysokiej techniki to : - parki narodowe - są kompleksami laboratoriów, biur i różnych pracowni, zakładanych z inicjatywy uniwersytetu. Kompleksy ten współpracują z firmami, które wdrażają do produkcji przemysłowej efekty wypracowanych tam badań (np. Cambridge Reseuarell Park w Wielkiej Brytanii) - bieguny technologiczne – są skupiskiem instytucji naukowo-badawczych, finansowych i zakładów przemysłowych, które współpracują ze sobą w zakresie opracowania i wdrażania do produkcji innowacji technologicznych a także sprzedaży gotowych...