Przemysł wysokiej techniki (high-technology) nazywany jest również przemysłem zaawansowanych technologii lub przemysłem wysokiego przetwarzania. Tworzą go następujące gałęzie i branże:

1. przemysł chemiczny produkujący:

- tworzywa sztuczne

-materiały syntetyczne

-chemikalia nieorganiczne

2. przemysł farmaceutyczny produkujący leki oparte na biotechnologiach

3.przemysł zbrojeniowy produkujący uzbrojenie i części do niego

4. przemysł lotniczy i rakietowy produkujący:

- rakiety

-statki kosmiczne

- samoloty

-sprzęt do lotów i badań kosmicznych

5.przemysł elektromaszynowy produkujący:

- urządzenia elektroenergetyczne

-silniki

-turbiny

-maszyny elektryczne (rozdzielcze i przekaźnikowe)

-obrabiarki

6. przemysł precyzyjny produkujący automaty i roboty

7. przemysł elektryczny produkujący:

-półprzewodniki, tranzystory, układy scalone, mikroprocesory,

komputery, lasery, urządzenia poligraficzne, urządzenia

pomiarowe, sprzęt medyczny, sprzęt telekomunikacyjny, aparaturę

naukowo-badawczą, maszyny do mechanizacji prac biurowych;

-komputery osobiste, kalkulatory, sprzęt audio-video, zegarki

elektroniczne, cyfrowe telewizory, aparaty fotograficzne, telefony

komórkowe, pagery, laptopy, przyrządy optyczne.

Przemysł zaawansowanych technologii znajduje najlepsze warunki lokalizacji na dalekich peryferiach wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych i mało przekształconych terenach rolniczych, pod warunkiem dobrego ich skomunikowania z dużymi ośrodkami miejskimi. Wysokie koszty własne powodują, że przemysł ten powstaje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, posiadających duże zasoby kapitałowe i naukowe.

W drugiej fazie cyklu produkcyjnego masowość i duży stopień automatyzacji produkcji sprawiają, że najistotniejszym czynnikiem lokalizacji stają się niskie koszty pracy. Warunki takie spełniają kraje słabo rozwinięte, zasobne w tanią siłę roboczą lub stosujące długoterminowe ulgi podatkowe, np. państwa Azji Południowo-Wschodniej.

Obszary, na których skupione są zakłady high-technology lub placówki pracujące naukowo na rzecz przemysłu wysokiej techniki to :

- parki narodowe - są kompleksami laboratoriów, biur i różnych pracowni, zakładanych z

inicjatywy uniwersytetu. Kompleksy ten współpracują z firmami, które wdrażają do produkcji przemysłowej efekty wypracowanych tam badań (np. Cambridge Reseuarell Park w Wielkiej Brytanii)

- bieguny technologiczne – są skupiskiem instytucji naukowo-badawczych, finansowych i

zakładów przemysłowych, które współpracują ze sobą w zakresie opracowania i wdrażania

do produkcji innowacji technologicznych a także sprzedaży gotowych produktów (np. Sophia Antipolis we Francji).

- technopolia -obszar o dużej koncentracji biegunów technologicznych ( coś w rodzaju okręgu przemysłowego ale skupiającego zakłady zaawansowanych technologii). Przykładami technopolii są :

- Silikon Valey (Krzemowa Dolina w Kalifornii)

-Silicon Prairies (Dallas- Fort Worth w Teksasie)

-Silicon Forest (Portland w Oregonie) ,

-Silicon Island Kiusiu w Japonii, obejmująca technopolie Kumamoto, Oita Kagoshima,

Miyazaki i Kurome-Tosu. (Warto wiedzieć, że na wyspie Kiusiu istnieje 135uniwersytetów i szkół technicznych, 18 lotnisk, fabryki Mitsubishi, Texas Instruments, Toshiba,Sony, NEC itp.)

-W Europie obok francuskich ośrodków wysokiej techniki (Sophia Antipolis k. Nicei,

Grenoble, Tuluza, Montpellier) możemy mówić również o

-Silicon Bavaria w Niemczech. Mieści się tu Denkfabrik, czyli fabryka pomysłów Siemensa zlokalizowana w Monachium i Stuttgarcie.

-W Wielkiej Brytanii skoncentrowano produkcje elektroniki profesjonalnej pomiędzy Glasgow a Silicon Glen (to największe skupisko przemysłu elektronicznego na wyspach. W jego skład wchodzą położone na peryferiach Aglomeracji Glasgow wielkie ośrodki przemysłu elektronicznego: East Kilbride, Livingston, Glenrothes i Erskine, w których skoncentrowały się zakłady IBM. Compaq i National Semiconduktor. Naukowym centrum tego okręgu jest uniwersytet w Stirling) a także wzdłuż autostrady M-4 (Corridor M-4) łączącej Londyn z Bristolem.

-Eindhoven w Holandii

-Vasteras, Sztokholm i Halsinborg w Szwecji

-Genewa i Zurych w Szwajcarii