Polimery dzielą się na:

• Plastomery (są to polimery nie wykazujące w temperaturze pokojowej w ogóle odkształceń elastycznych lub dające się wymusić przy odpowiednio dużych naprężeniach; twarde, sztywne, czasem kruche; ich temperatura zeszklenia leży powyżej temperatury otoczenia; charakteryzują się dużym modułem sprężystości wzdłużnej > 1000 MPa oraz wydłużeniem sprężystym na ogół nie przekraczającym 100%; mają stosunkowo niewielkie wydłużenie przy rozerwaniu; ich mięknienie zachodzi powyżej temperatury pokojowej; w temperaturze pokojowej występują w stanie szklistym – tworzywa bezpostaciowe – lub twardym – tworzywa krystaliczne)

o Duroplasty

 Termoutwardzalne (przy ogrzewaniu początkowo miękną, później jednak twardnieją, nie jest możliwe ich rozpuszczenie lub przeprowadzenie w stan ciekły przez ponowne ogrzewanie) np. zbiorniki, słuchawki telefonów

• Tłoczywa

o Epoksydowe

o Poliestrowe

o Melaminowe

 Chemoutwardzalne (posiadają czynne grupy funkcyjne, ulegające utwardzaniu po wprowadzeniu związków chemicznych zdolnych do reagowania z tymi grupami. Po tym procesie stają się nierozpuszczalne i nietopliwe)  łodzie, płyty, deski rozdzielcze, izolacje silników elektrycznych, lakiery do łodzi.

• Epoksydy

• Poliuretany

• Siloniny

o Termoplasty (podczas ogrzewania miękną, po ostygnięciu twardnieją)

• PE

• PCW

• PS

• PA

• PMM

• PW

• Poliacetale

• Poliestry termoplastyczne

 Krystaliczne (duża udarność w temperaturze pokojowej, zwykle nieprzezroczyste)  folie, włókna, pojemniki, obudowy, pokrycia antykorozyjne, oprawi okularów, koła zębate, łożyska, śruby, nakrętki, pręty.

• PP (polipropylen)

• PB (polibutylen)

• OC (octan celulozy)

• PA6

 Bezpostaciowe (większa sztywność niż krystaliczne, miękną w niższych temperaturach, nie krystaliczne, większa rozpuszczalność, zwykle przezroczyste)  folie, wykładziny podłogowe, opakowania, rury, płyty, sprzęt laboratoryjny, meble, urządzenia chirurgiczne

• PCW

• PS

• PMM

• POW (polioctan winylu)

• PAW (polialkohol winylu)

• ABS

• polisulfon

• Elastomery (tworzywa sztuczne wykazujące w temp. pokojowej odkształcenia wysokoelastyczne już przy małych naprężeniach; ich temp. zeszklenia jest niższa od temperatury pokojowej; zwykle są to tworzywa z podwójnymi wiązaniami w makrocząsteczkach i przez to podlegające wulkanizacji; poddane dużym odkształceniom w temp. pokojowej po zdjęciu obciążenia prawie natychmiast powracają do postaci pierwotnej lub bardzo do niej zbliżonej; są lub mogą być modyfikowane (proces wulkanizacji) do stanu nierozpuszczalnego we wrzących rozpuszczalnikach organicznych; ich wydłużenie przy rozerwaniu sięga kilkuset %, przy małych wartościach modułu sprężystości rzędu 1–4 MPa; są miękkie, elastyczne, ciągliwe; użytkowane w stanie wysokoelastycznym)  kauczuki naturalne i syntetyczne, kopolimery butadienu i izoprenu ze związkami winylowymi, pewne gatunki zmiękczonego PCW, poliizobutylen, niektóre poliuretany (liniowe).

o Wulkanizujące (tworzywa wielocząsteczkowe z makrocząsteczkami LINIOWYMI zawierającymi grupy funkcyjne i przez to PODLEGAJĄCE WULKANIZACJI)  opony, uszczelki, balony, taśmy transporterów, rury, membrany, rury benzynowe, wyłożenia zbiorników benzynowych.

 kopolimer butadienowo-styrenowy

 kauczuk naturalny

 polichlorobutadien

 kauczuk poliuratanowy

 k. Silikonowy

 k. Sulfiolowy

o Niewulkanizujące (tworzywa wielocząsteczkowe z makrocząsteczkami LINIOWYMI lub ROZGAŁĘZIONYMI, NIE PODLEGAJĄCE WULKANIZACJI)  rury, kable, folie, wykładziny podłogowe, powłoki antykorozyjne, uszczelki.

 Polichlorek winylu zmiękczony

 Poliizobuten PIB

 Poliuretan PU (liniowy)

 Polioctan winylu POW

 Poliestry kwasu akrylowego