Polimery dzielą się na: • Plastomery (są to polimery nie wykazujące w temperaturze pokojowej w ogóle odkształceń elastycznych lub dające się wymusić przy odpowiednio dużych naprężeniach; twarde, sztywne, czasem kruche; ich temperatura zeszklenia leży powyżej temperatury otoczenia; charakteryzują się dużym modułem sprężystości wzdłużnej 1000 MPa oraz wydłużeniem sprężystym na ogół nie przekraczającym 100%; mają stosunkowo niewielkie wydłużenie przy rozerwaniu; ich mięknienie zachodzi powyżej temperatury pokojowej; w temperaturze pokojowej występują w stanie szklistym – tworzywa bezpostaciowe – lub twardym – tworzywa krystaliczne) o Duroplasty Termoutwardzalne (przy ogrzewaniu początkowo miękną, później jednak twardnieją, nie jest możliwe ich rozpuszczenie lub przeprowadzenie w stan ciekły przez ponowne ogrzewanie) np. zbiorniki, słuchawki telefonów • Tłoczywa o Epoksydowe o Poliestrowe o Melaminowe Chemoutwardzalne (posiadają czynne grupy funkcyjne, ulegające utwardzaniu po wprowadzeniu związków chemicznych zdolnych do reagowania z tymi grupami. Po tym procesie stają się nierozpuszczalne i nietopliwe) łodzie, płyty, deski rozdzielcze, izolacje silników elektrycznych, lakiery do łodzi. • Epoksydy • Poliuretany • Siloniny o Termoplasty (podczas ogrzewania miękną, po ostygnięciu twardnieją) • PE • PCW • PS • PA • PMM • PW • Poliacetale • Poliestry termoplastyczne Krystaliczne (duża udarność w temperaturze pokojowej, zwykle nieprzezroczyste) folie, włókna, pojemniki, obudowy, pokrycia antykorozyjne, oprawi okularów, koła zębate, łożyska, śruby, nakrętki, pręty. • PP (polipropylen) • PB (polibutylen) • OC (octan celulozy) • PA6 Bezpostaciowe (większa sztywność niż krystaliczne, miękną w niższych temperaturach, nie krystaliczne, większa rozpuszczalność, zwykle przezroczyste) folie, wykładziny podłogowe, opakowania, rury, płyty, sprzęt laboratoryjny, meble, urządzenia chirurgiczne • PCW • PS • PMM • POW (polioctan winylu) • PAW (polialkohol winylu) • ABS • polisulfon • Elastomery (tworzywa sztuczne wykazujące w temp. pokojowej odkształcenia wysokoelastyczne już przy małych naprężeniach; ich temp. zeszklenia jest niższa od temperatury pokojowej; zwykle są to tworzywa z podwójnymi wiązaniami w makrocząsteczkach i przez to podlegające wulkanizacji; poddane dużym odkształceniom w temp. pokojowej po zdjęciu...