1. Młodość w Baku a). Dobre wychowanie, dobrobyt, nauki, b). Silne więzi z rodzicami, szczególnie z ojcem, 2. Wczesna młodość a). Wyjazd ojca na wojnę, b). Zafascynowanie rewolucja, c). Wyczekiwanie na Ojca w porcie, d). Śmierć Matki, e). Uczucie samotności, metamorfoza f). Praca przy grzebaniu trupów po wojnie Ormiańsko ? Tureckiej 3. Spotkanie z ojcem a). Wyjazd do Polski, b). Pokusa poznania prawdziwej ojczyzny, c). Inne spojrzenie na rewolucje, bardziej negatywne, d). Śmierć Ojca 4. Przyjazd do Polski a). Rozczarowanie polską rzeczywistością, b). Przyjazd do warszawy, c). Zatrzymanie się u Szymona Gajowca, d). Podjęcie studiów medycznych, e). Wstąpienie do Armii, udział w wojnie, 5. Wojna a). Zaprzyjaźnienie się z Hipolitem Wielosławskim, b). Uratowanie Hipcia z opałów, wysławienie się tym czynem, 6. Nawłoć a). Poznanie życia polaków, zainteresowanie, b). Poznawanie nowych osób, c). Flirtowanie z...