Sytuacja polityczna Korei przed II wojną światową W okresie nowożytynym Korea była przez dłuższy czas była królestwem podporządkowanym Cesarstwu Chińskiemu. W końcu XIX wieku, w związku ze skrajnym osłabieniem Cesarstwa Chińskiego po powstaniu boxerów i wojnach opiumowych, Korea stała się obiektem rywalizacji rosnącej w siłę Japonii i carskiej Rosji. Na żądanie Japonii, Korea w 1897 roku ogłosiła się cesarstwem, co było symbolem suwerenności i odejścia od protektoratu cesarstwa Chińskiego. Jednocześnie Japonia i Rosja walczyły o wpływy na Dalekim Wschodzie. Od 1986 roku Rosja otrzymywała koncesje od Chin dla swoich przedsiębiorców między innymi na budowę koleji wschodniochińskiej oraz zawiązała sojusz z Chinami, zobowiązując oba państwa do wzajemnej pomocy w wypadku konfliktu z Japonią. W związku z uzyskiwaniem przez Rosję kolejnych koncesji, tym razem na eksploatację zasobów leśnych; w 1902 roku na tereny Półwyspu Koreańskiego i Mandżurii wkroczyły wojska rosyjskie, co nie spodobało się władzom Japonii. Obawiając się ekspansji Rosji, Japonia zaproponowała podział strefy wpływów: Półwysep Koreański – Japonia; Mandżuria – Cesarstwo Rosyjskie. Rosja odrzuciła propozycję Japonii, co doprowadziło do zerwania stosunków dyplomatycznych 6 lutego 1904 roku i wybuchu wojny. Krwawe walki zakończyły się klęską Rosji 5 września 1905 i podpisaniem traktatu w Portsmouth. Dzięki zwycięstwu, Japonia awansowała do grona światowych potęg. Ostatecznie 22 lipca 1910 roku anektowała Koreę i rozpoczął się trzydzistosześcioletni okres japońskiego panowania w Korei. II Wojna Światowa – podział Korei Panowanie Japonii w Korei spotkało się z dużym niezadowoleniem miejscowej ludności. Od czasu rozpoczęcia okupacji Korei przez Japonię, została zakazana wszelka działalność polityczna, a każdy zryw niepodległościowy był krwawo tłumiony przez japończyków. W 1919 roku miały miejsce ogólnonarodowe protesty, które zapoczątkowały powstanie koreańskiego Rządu Tymczasowego w Szanghaju. Podczas trwania I i II wojny światowej Korea była silnie eksploatowana przez okupanta, a koreańczycy byli przymusowo wcielani do armii japońskiej. Kapitulacja Japonii i koniec II wojny światowej, dał nadzieje narodowi koreańskiemu na odzyskanie suwerenności. Na konferencji w Kairze w 1943 roku, traktującej o powojennym ładzie na Dalekim Wschodzie po zwycięstwie nad Japonią, podjeto decyzję o przywróceniu Korei niepodległości. Jednak w wyniku rywalizacji wielkich mocarstw – Rosji i Stanów Zjednoczonych, Korea została podzielona. Na mocy decyzji podjętych w Jałcie i Poczdamie; przedstawiciele Związku...