Osnowa lekcji piłki ręcznej

Konspekt nr 3

TEMAT: Atak pozycyjny. Nauczanie gry zawodnika obrotowego

CELE GŁÓWNE LEKCJI

• Umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut z padem

• Motoryczność: kształtowanie szybkości, koordynacji, siły RR

• Wiadomości: Uczeń potrafi wymienić specjalizację pozycji zawodników.

• Akcent wychowawczy: Uczeń wykazuje zrozumienie dla gorszych od siebie zawodników.

Miejsce zajęć: Sala gimnastyczna

Liczba uczniów: 20

Klasa, płeć: V, M

Czas zajęć: 45 min

Sprzęt: piłki do piłki ręcznej, szarfy,tyczki, materace.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjno-metodyczne

Część wstępna

1. Zorganizowa-nie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 1. Zbiórka w szeregu.

2. Powitanie.

3. Sprawdzenie liczby ćwiczących i gotowości do zajęć.

2 min - nie ćwiczący siadają na ławce.

- stroje i obuwie sportowe

- nie ćwiczący przyg. sprzęt.

2. Motywacja do zajęć w lekcji 1.Podanie tematu i celów lekcji.

2.Motywacja do aktywnego udziału w lekcji. 1 min - dla najlepszych plusy

3. Rozgrzewka, psychomotory-ka, profilaktyka 1. Zabawa ożywiająca „Berek inicjator ruchu” – osoba , która jest berkiem wymyśla sposób poruszania się i wten sposób goni pozostałe osoby, które również w ten sam sposób uciekają przed berkiem.

2. W biegu po obwodzie koła przerzuty piłki z ręki do ręki, na gwizdek wykonujemy leżenie tyłem, leżenie przodem i bieg w przeciwnym kierunku.

3. W biegu po obwodzie koła toczenie piłki, na sygnał zmiana ręki i kierunku biegu.

4. W marszu po obwodzie koła wykonujemy krążenie piłki miedzy krokiem.

5. Poruszamy się krokiem odstawno– dostawnym po obwodzie koła twarzą do środka koła, na sygnał podajemy piłkę do partnera stojącego po naszej lewej stronie.

6. Bieg po obwodzie koła, piłkę trzymając obu-rącz, na sygnał wysoki podrzut piłki w górę lekko przed siebie, i jej chwyt w wyskoku.

7. Ćwiczący ustawienie w kole z dwoma piłkami, poruszając się krokiem odstawno- dostawnym wymieniając miedzy sobą podania, na gwizdek zmiana kierunku ruchu. Co jakiś czas zwiększamy ilość piłek.

8.Ćwiczący ustawieni w parach na odległość 4 m z jedna piłką. W Biegu na drugą stronę boiska jednorącz do partnera. Z powrotem wracamy bokiem na zewnątrz boiska.

9.J.w tylko podania kozłem.

W biegu po obwiedzie boiska wykonywanie poleceń nauczyciela.

- odłożenie piłek

Część główna

4. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie sprawności.

1. Obrotowy porusza się krokiem odstawno do-stawnym lewo i prawo po osóbce. Piłkę otrzymuje od partnera stojącego w odległości.3-4 metrów. Jeśli będzie duża ilość uczniów rozgrywający mogą ustawić się w szeregu jeden a drugim.

2.Obrotowy porusza się pomiędzy chorągiewkami. Podani piłki od zawodnika w odległości 3 m. Jeśli będzie duża ilość uczniów rozgrywający mogą ustawić się w szeregu jeden a drugim.

3.Podania i chwyty między rozgrywającymi i obrotowym. Kierunek podań po linii koperty. Rozgrywający zachowują swe pozycje. Obrotowy porusza się p linii pola bramkowego. Jeśli będzie duża ilość uczniów rozgrywający mogą ustawić się w szeregu jeden a drugim.

4.Ćwiczą bramkarz, dwóch obrotowych i reszta zawodników ustawiona w dwóch rzędach. Każdy zawodnik w rzędzie ma piłkę. Wykonują oni kolejno rzuty do bramki raz z prawej, raz z lewej strony boiska. Bramkarz odbija piłki. Obrotowi wychwytują je i także wykonują rzuty do bramki.

5.Ćwiczenie w trójkach. Zawodnik rozgrywający podaje piłkę do skrzydłowego, który w wyskoku przekazuje ją do zawodnika obrotowego. Po chwycie piłki obrotowy wykonuje rzut do bramki.

6.Ćwiczy dwóch obrońców, jeden obrotowy i dwaj rozgrywający. Rozgrywający po wymianie piłki podają do obrotowego, który znajduje się pomiędzy dwoma obrońcami. Obrotowy po chwycie piłki, wykonuje szybki obrót i rzuca z padu lub wyskoku na bramkę.

7. Ćwiczący ustawieni na pozycjach rozgrywają-cych, skrzydłowych atakujących obrotowego. (5 atakujących i 5 obrońców).Atakujący staraj się tak rozgrywać piłkę, aby zakończyć akcje skutecznym rzutem na bramkę w wykonaniu obrotowego.

8. Gra właściwa

Sędziuje nauczyciel.

Część końcowa

5. Uspokojenie organizmu 1. Zabawa uspokajająca „Bum” – uczestnicy siadają w małych grupkach, tworząc okręgi. Począwszy od pierwszej osoby odliczają kolejno od jednego do nieskończoności. Każda cyfra zawierająca cyfrę 3 lub podzielna przez 3 nie może być wypowiedziana, musi być zastąpiona słowem „bum”.

1 min - w siadzie skrzyżnym

6. Czynności organizacyjno- porządkowe 1. Uporządkowanie sali

2. Zbiórka ćwiczących

3. Podsumowanie lekcji

1min Grupa sprząta salę

Zbiórka w dwuszeregu

7. Nastawienie uczniów do sa-modzielnej pra-cy w czasie wol-nym 1. Zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym

2. Pożegnanie z grupą

1 min

Pożegnanie okrzykiem