Osnowa lekcji piłki ręcznej Konspekt nr 3 TEMAT: Atak pozycyjny. Nauczanie gry zawodnika obrotowego CELE GŁÓWNE LEKCJI • Umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać rzut z padem • Motoryczność: kształtowanie szybkości, koordynacji, siły RR • Wiadomości: Uczeń potrafi wymienić specjalizację pozycji zawodników. • Akcent wychowawczy: Uczeń wykazuje zrozumienie dla gorszych od siebie zawodników. Miejsce zajęć: Sala gimnastyczna Liczba uczniów: 20 Klasa, płeć: V, M Czas zajęć: 45 min Sprzęt: piłki do piłki ręcznej, szarfy,tyczki, materace. Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjno-metodyczne Część wstępna 1. Zorganizowa-nie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć 1. Zbiórka w szeregu. 2. Powitanie. 3. Sprawdzenie liczby ćwiczących i gotowości do zajęć. 2 min - nie ćwiczący siadają na ławce. - stroje i obuwie sportowe - nie ćwiczący przyg. sprzęt. 2. Motywacja do zajęć w lekcji 1.Podanie tematu i celów lekcji. 2.Motywacja do aktywnego udziału w lekcji. 1 min - dla najlepszych plusy 3. Rozgrzewka, psychomotory-ka, profilaktyka 1. Zabawa ożywiająca „Berek inicjator ruchu” – osoba , która jest berkiem wymyśla sposób poruszania się i wten sposób goni pozostałe osoby, które również w ten sam sposób uciekają przed berkiem. 2. W biegu po obwodzie koła przerzuty piłki z ręki do ręki, na gwizdek wykonujemy leżenie tyłem, leżenie przodem i bieg w przeciwnym kierunku. 3. W biegu po obwodzie koła toczenie piłki, na sygnał zmiana ręki i kierunku biegu. 4. W marszu po obwodzie koła wykonujemy krążenie piłki miedzy krokiem. 5. Poruszamy się krokiem odstawno– dostawnym po obwodzie koła twarzą do środka koła, na sygnał podajemy piłkę do partnera stojącego po naszej lewej stronie. 6. Bieg po obwodzie koła, piłkę trzymając obu-rącz, na sygnał wysoki podrzut piłki w górę lekko przed siebie, i jej chwyt w wyskoku. 7. Ćwiczący ustawienie w kole z dwoma piłkami, poruszając się krokiem odstawno- dostawnym wymieniając miedzy sobą podania, na gwizdek zmiana kierunku ruchu. Co jakiś czas zwiększamy ilość piłek. 8.Ćwiczący ustawieni w parach na odległość 4 m z jedna piłką. W Biegu na drugą stronę boiska jednorącz do partnera. Z powrotem wracamy bokiem na zewnątrz boiska. 9.J.w tylko podania kozłem. W biegu po obwiedzie boiska wykonywanie poleceń nauczyciela. - odłożenie piłek Część główna 4. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie sprawności. 1. Obrotowy porusza się krokiem odstawno do-stawnym lewo i prawo po osóbce. Piłkę otrzymuje od partnera stojącego w odległości.3-4 metrów. Jeśli będzie duża ilość uczniów rozgrywający mogą ustawić się w...