Bohater opowiadania: Tadeusz. Miejsce akcji: Okupowana Warszawa. Firma budowlana wokół rampy transportowej kolei, na obrzeżach stolicy. Większość akcji toczyła się w firmie budowlanej. Tadeusz pracuje w tej firmie, studiuje polonistykę, a także pomaga w produkcji i sprzedaży bimbru. Ponadto prowadzi buchalterię (księgowość). Produkuje i rozwozi bimber po Warszawie. Tadek nie jest emocjonalny, traktuje firmę jako szansę na przyszłość. Pracuje w firmie i tym samym przystosowuje się do późniejszego życia w obozie. Tadeusz okrada właściciela ale właściciel też okrada innych. "Firma jak dojna krowa rozdawała wszystkim utrzymanie." Firma wykupywała ludzi do...