1 Układ rozrodczy stanowi zespół zewnętrznych i wewnętrznych narządów służących rozmnażaniu. Męski układ rozrodczy wytwarza plemniki, umożliwia ich wprowadzenie do żeńskich dróg płciowych, produkuje hormony męskie – androgeny. Tworzą go narządy płciowe zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrznymi narządami płciowymi są: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy; zewnętrznymi: prącie i moszna. Moszna jest workiem skórno–mięśniowym, w którym znajdują się jądra. Jądra składają się z kanalików, w których rozwijają się plemniki, miejsce syntezy testosteronu. Najądrza – miejsce, gdzie plemniki dojrzewają i są przechowywane. Nasieniowody są parzystymi przewodami wyprowadzającymi plemniki. Do nasieniowodu uchodzi pęcherzyk nasienny, którego wydzielina pobudza ruch plemników i zawiera substancje odżywcze. Gruczoł krokowy (prostata) otacza początkowy odcinek cewki moczowej. Jego wydzielina wchodzi w skład nasienia (spermy). Prącie jest narządem kopulacyjnym. Przebiegająca w nim cewka moczowa stanowi drogę moczowo–płciową.

Żeński układ rozrodczy wytwarza komórki jajowe, służy do przyjęcia nasienia, umożliwia rozwój płodu i jego poród, produkuje hormony płciowe – estrogeny i progesteron oraz hormony wydzielane przez łożysko w czasie ciąży. Utworzony jest z narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych. Do wewnętrznych należą: pochwa, macica, jajowody, jajniki. Do zewnętrznych, zwanych sromem, zalicza się: wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczkę, wzgórek łonowy.

Jajniki wytwarzają komórki jajowe oraz hormony płciowe: estrogeny (gł. estradiol) i progesteron.

Jajowody są przewodami służącymi do wyprowadzenia komórki jajowej wytworzonej w jajniku. Jeden koniec jajowodu łączy się z macicą, a drugi, lejkowato rozszerzony, znajduje się obok jajnika. Jest miejscem, gdzie dochodzi do zapłodnienia.

Macica jest silnie umięśnionym narządem rozrodczym, w którym podczas ciąży rozwija się płód. Zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy prowadzi do wytworzenia łożyska. Skurcze mięśni macicy umożliwiają poród. Podczas cyklu menstruacyjnego występują okresowe zmiany błony śluzowej macicy.

Pochwa pełni rolę narządu kopulacyjnego. Ponadto podczas porod uprzez pochwę przechodzi płód.

Srom otacza przedsionek pochwy, w którym znajduje się ujście cewki moczowej i pochwy oraz łechtaczka1.Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie i czynnościach życiowych.