Połączenia, jakie występują w budowie maszyn, można podzielić na połączenia rozłączne i nierozłączne. Połączenia nierozłączne Połączeniami nierozłącznymi będą takie, które w okresie eksploatacji nie będą rozdzielane i których rozdzielenie w razie konieczności powoduje zwykle uszkodzenie jednej lub kilku części bądź wymaga użycia dużych sił (np. połączenie wtłaczane). Do połączeń nierozłącznych zalicza się połączenie spajane, nitowane oraz skurczowe. Połączenia spajane Występują w budowie maszyn bardzo często. Dotyczy to zwłaszcza konstrukcji zaprojektowanych z blach. Spośród połączeń spajanych najczęściej, jeszcze do dzisiaj, technolog przewiduje połączenia spawane (elektryczne lub gazowe). Połączenie spawane otrzymuje się w procesie technologicznym zwanym spawaniem, który polega na lokalnym stopieniu łączonych części i wprowadzeniu dodatkowo metalu (spoiwa) w miejscu łączenia. Spoiwami są specjalne elektrody topliwe lub druty spawalnicze. Między łączonymi częściami po ich ostygnięciu powstaje spoina. Najczęściej stosuje się spoiny czołowe (doczołowe) i pachwinowe (kątowe), a rzadziej spoiny otworowe lub punktowe. Połączenie zgrzewane otrzymujemy w procesie technologicznym zwanym zgrzewaniem, który polega na lokalnym dociśnięciu i podgrzaniu łączonych części do temperatury topnienia. Istnieją różne sposoby lokalnego nagrzewania, np. gazowe, mechaniczne lub elektryczne. W praktyce stosuje się zgrzewanie elektryczne oporowe lub mechaniczne tarciowe. Zgrzewanie elektryczne wykonuje się za pomocą zgrzewarek. Zgrzewanie mechaniczne tarciowe stosowane jest do łączenia dwóch prętów o przekrojach kołowych. Wykonywane jest na specjalnej maszynie, wyposażonej w dwa obrotowe uchwyty. Ciepło potrzebne do lokalnego podgrzania końców obu prętów wytwarzane jest przez tarcie powierzchni czołowych. Wyróżnia się następujące rodzaje zgrzewania: * czołowe * punktowe *liniowe (ciągłe) Połączenie lutowane otrzymuje się w procesie technologicznym zwanym lutowaniem, który polega na łączeniu części za pomocą roztopionego metalu zwanego lutem. Warunkiem uzyskania prawidłowego połączenia jest metaliczna czystość powierzchni łączonych części, dzięki czemu zachodzi zjawisko kohezji i dyfuzji. Wytrzymałość połączenia lutowanego jest większa od wytrzymałości lutu. Wyróżnia się lutowanie: * miękkie, gdy lutem są metale o temp topnienia T < 300°C * twarde, gdy lutem są metale o temp topnienia T > 550C * specjalne – jubilerskie, gdy lutem jest metal szlachetny Lutowanie jest procesem, który stosuje się zwłaszcza w przemyśle elektronicznym. Proces ten ma istotną zaletę w stosunku do...< 300°C * twarde, gdy lutem są metale o temp topnienia T >