Na czym polega romantyczna choroba wieku? Scharakteryzuj istotę tego zjawiska, wykorzystując fragmenty Cierpień Młodego Wertera Goethego i Kordiana Słowackiego. Choroba wieku to zjawisko bardzo często spotykane w epoce romantyzmu. Choroba owa przejawia się wyobcowaniem jednostki, poczuciem niezrozumienia, przez co także niechęcią do życia i melancholią. Wielu bohaterów romantycznych jest nieszczęśliwie zakochanych, zmaga się z konfliktem wewnętrznym, co z kolei prowadzi ich najczęściej do samobójstwa. Sztandarową postacią przeżywającą ową chorobę wieku jest tytułowy bohater Cierpień Młodego Wertera autorstwa Goethego. Werter to młody mieszczanin, doskonale obyty z kulturą klasyczną. Mimo starannego wykształcenia odczuwa samotność i pustkę. Jest nieszczęśliwie zakochany w Szarlocie. W swym liście do wieloletniego przyjaciela Wilhelma wspomina, że ma dość bezczynności, ale jednocześnie nie jest w stanie zmusić się do wykonania kolejnego, ważnego kroku. Obawia się, że każda życiowa decyzja zdeterminuje go, ograniczy, a w rezultacie pozbawi wszelkiej możliwości odczuwania radości. Porównuje się do konia, który znudzony wolnością oddaje się w służbę i umiera. Werter cieszy się ogromną sympatią arystokracji i wie, że z łatwością może objąć stanowisko posła, jednak wciąż się tego obawia. Podkreśla, że zazdrości swojemu rywalowi – Albertowi – konkretnego celu w życiu. Odrzucenie Lotty i brak ostatecznego rozrachunku z sobą popycha Wertera do samobójstwa. Cały akt ma wymiar symboliczny – młodzieniec strzela do siebie z pistoletu należącego do narzeczonego swej ukochanej. Inną, równie dramatyczną i chorą na epokę w której żyje postacią jest Kordian Juliusza Słowackiego. Kordian jest szlachcicem, zakochanym – podobnie jak Werter – bez wzajemności w starszej od siebie kobiecie imieniem Laura. Odrzucony, rozmyśla o swoim cierpieniu w cieniu drzewa lipowego w swej posiadłości. Dla chłopca natura odgrywa bardzo ważną rolę. Koi bowiem jego zmysły i otacza swoją opieką, gdy ten czuje się wyobcowany. Nic więc dziwnego, że w swej wypowiedzi posługuje się ‘przyrodniczymi’ porównaniami – „jak drzewo zwarzone od liści”. Bohater, jak sam twierdzi, przeżywa jednocześnie wiele skrajnych emocji. Uważa, że...