2. Prawdopodobni– posiadanie rodziny, która stanowi wsparcie;

– posiadanie przyjaciół, na których można liczyć w potrzebie;

– samodzielność, niezależność ˝

– poczucie, że są piękne fizycznie, atrakcyjne od stóp do głów;

– talent, zdolności;

– wybitny intelekt;

– silny charakter;

– osiąganie sukcesów;

– umiejętność ´ radzenia sobie z trudnościami;

– zamożność

– zdrowie;

– poczucie humoru, chęć do zabawy, optymizm;

– inne.A zatem nieszczęśliwe bohaterki to takie, które:

– nie mogą liczyć na wsparcie swojej rodziny;

– nie mogą liczyć na wsparcie swoich przyjaciół;

– są niesamodzielne, zależne od woli innych osób;

– czujà się´ nieatrakcyjne, brakuje im adoracji;

– majà poczucie, że niewiele są warte, że są pozbawione talentów;

– zaznały upokorzeń, np. dano im do zrozumienia, że są głupie i niewiele warte;

– czujà się słabe psychicznie;

– zaznały porażek;

– nie potrafią sobie radzić z przeciwnościami losu;

– żyją w biedzie;

– są chore;

– są zmęczone życiem, nie majà chęci do zabawy, są pesymistkami;

– doznają innych negatywnych uczuć.

– Jokasta ( Król Edyp Sofoklesa) – ciąży nad nią fatum;

– Lady Makbet ( Makbet W. Szekspira) – dopuściła się zbrodni;

– Małgorzata ( Faust J. W. Goethego) – czuje się grzeszna, nic niewarta;

– żona ( Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego) – nie może liczyć na wsparcie męża – romantycznego poety;

– Izabela Łęcka ( Lalka B. Prusa) – brakuje jej adoracji, uwielbienia, tzw. Światowego blichtru;

– Oleńka Billewiczówna ( Potop H. Sienkiewicza) – z powodu niepewnej przyszłości, wojny, rozstania

z ukochanym;

– Emilia Korczyńska ( Nad Niemnem E. Orzeszkowej) – czuje się chora, nieatrakcyjna, jest zmęczona życiem

– Hanka Boryna ( Chłopi W. St. Reymonta) – nie może liczyć na wsparcie rodziny – męża Antka i teścia Macieja;

– Joanna Podborska ( Ludzie bezdomni S. Żeromskiego) – brakuje jej rodziny, stabilizacji, upokorzył ją ukochany;

– Justyna Bogutówna ( Granica Z. Nałkowskiej) – jest niesamodzielna, nie potrafi sobie radzić

z przeciwnościami losu, żyje w biedzie;

– Barbara Niechcicowa ( Noce i dnie M. Dąbrowskiej) – brakuje jej adoracji, żyje dawną, niespełnioną miłością

– Jadwiga Barykowa ( Przedwiośnie S. Żeromskiego) – zaznała porażek (w związku z wojną i rewolucją);

– inne bohaterki.