Wulkanizm – to proces wydobywania się magmy z wnętrza ziemi. Podczas erupcji z wulkanu wydostają się: - ciała stałe: bloki skalne, lapilla, piaski i popioły, bomby wulkaniczne - ciała płynne: lawa, która później zastyga i zamienia się w magmę. - ciała gazowe: mofety, solfatary Podział wulkanów ze względu na ich aktywność: - czynne - drzemiące - wygasłe Wulkany: Kilimandżaro – Afryka Etna – Włochy Wezuwiusz – Włochy Św. Helena – Stany Zjednoczone Hekla – Islandia Kluczewska Sopka – (Kamczatka) Fudżi – Japonia Mauna Loa i Mauna Kea – Hawaje Apo – Filipiny Najwięcej czynnych wulkanów występuje w Ognistym Pierścieniu Pacyfiku. Trzęsienia Ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentowych litosfery hipocentrum – miejsce pod powierzchnią ziemi z którego zaczynają się rozchodzić fale sejsmiczne (8-800 km) epicentrum – miejsce na powierzchni ziemi do którego najszybciej docierają fale sejsmiczne położone bezpośrednio nad hipocentrum; trzęsienie ziemi w epicentrum trwa tylko kilka sekund, ale jego siła jest największa Skala Richtera – używa się do ściślejszej oceny siły trzęsienia ziemi , określenia skali wielkości; skala 9 stopniowa Skala Merkelego – służy do ocenienia skali zniszczeń – 12 stopniowa Rodzaje...