W czasach współczesnych ludzie mają duży i łatwy dostęp do środków psychoaktywnych i uzależniających. Nie zawsze jednak człowiek wie o konsekwencjach jakie niesie za sobą ich używanie. Substancje psychoaktywne to te, które działają na centralny układ nerwowy, zmieniają stany świadomości, np.: Człowiek po zażyciu czuje się szczęśliwy, mimo że wcześniej jego stan emocjonalny był inny. Mogą powodować uzależnienia. Objawy uzależnień od środków psychoaktywnych: · silna potrzeba, przymus przyjmowania substancji psychoaktywnej, · trudność w powstrzymaniu się od jej przyjęcia, · objawy fizyczne po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu środka, · używanie środka w celu otrzymania określonego stanu psychicznego lub jego uniknięcia, · zjawisko tolerancji- przymus używania większej ilości środka w celu uzyskania takiego samego efektu co pierwotny, · utrata dotychczasowych zainteresowań, · koncentracja na zdobyciu substancji i jej używaniu, mimo znajomości szkodliwych konsekwencji. Popularne środki psychoaktywne: · narkotyki- środki odurzające naturalne lub syntetyczne. Zmniejszają wrażliwość układu nerwowego i jego reaktywność. Mogą powodować uspokojenie, euforie, odurzenie lub sen. Są stosowane w medycynie jako środki przeciwbólowe, ale częste stosowanie może doprowadzić do uzależnienia, którego efektem są zmiany osobowości, wyniszczenie organizmu i śmierć. Ludzie na tzw.: "głodzie narkotykowym" są w stanie zrobić wszystko, nawet popełnić przestępstwo, aby tylko zdobyć narkotyk. -marihuana- nawet gdy jest zażywna przez dłuższy czas nie powoduje widocznych zmian osobowościowych. Powoduje nasilanie się objawów schizofrenii, nawet jeśli osoba zażyła lek, zmienia się poczucie upływu czasu. Osoba, która zażyła marihuanę ma dobre samopoczucie. Narkotyk można wykryć w organizmie nawet po upływie kilkunastu miesięcy, -kokaina- ma działanie pobudzające, wywołuje euforie. Używanie narkotyku powoduje silne zatrucia, wysokie ciśnienie tętnicze, depresje. -amfetamina- powoduje napady paniki, uczucie zmęczenia, depresję i myśli samobójcze, nadmierną podejrzliwość wobec otoczenia. · tzw.: "dopalacze"- mają działanie podobne do...