Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie ucho. Ich fala ma długość aż 17m. Infradźwięki to z fizycznego punktu widzenia wszystkie dźwięki poniżej progu słyszalności, czyli poniżej 20 Hz. Jest to trochę nieścisłe twierdzenie, gdyż przy dostatecznie wysokich poziomach ciśnienia akustycznego infradźwięki odbierane są przez ucho i układ przedsionkowy. W niektórych opracowaniach górna granica infradźwięków wynosi 16 Hz. Ostatecznie ta rozbieżność została uporządkowana poprzez wprowadzenie odpowiednich norm: a) według polskiej normy PN-86/N-01338 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 2 Hz do 16 Hz, b) według ISO 7196 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 1 Hz do 20 Hz. Widmo częstotliwościowe - rozkład natężeń składowych harmonicznych sygnału w funkcji ich częstotliwości. Wraz z pojęciem infradźwięki powstały również takie jak: Hałas infradźwiękowy- czyli dźwięki z zakresu od 2 Hz do 50 Hz. Hałas niskoczęstotliwościowy - są to dźwięki zawarte w granicach od 10 Hz do 250 Hz. Dolną granicę 10 Hz tłumaczy fakt, iż dosyć trudno jest wykonać, a tym bardziej zinterpretować pomiar poziomu infradźwięków w zakresie częstotliwości niższych niż 10 Hz. Źródła i wykorzystanie infradźwięków: a) naturalne: -duże wodospady, -fale morskie, -lawiny, -tornada, -pioruny, -silny wiatr, -są wykorzystywane przez słonie i wieloryby do porozumiewania się na duże odległości. b)sztuczne: -generatory infradźwiękowe, które wytwarzają drgania przenoszone przez powietrze za pomocą elastycznej membrany, -ciężkie pojazdy samochodowe, -głośniki, -odrzutowce i śmigłowce, -urządzenia chłodzące i ogrzewające powietrze, -samoloty ponaddźwiękowe, -telefony komórkowe, W związku ze swoją szkodliwością w technice i przemyśle ogranicza się wykorzystywanie urządzeń emitujących infradźwięk, jednak wraz z rozwojem techniki rakietowej można się spodziewać wzrostu ich znaczenia. Ultradźwięki (naddźwięki) to fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek ( powyżej 20kHz). Są w stanie spowodować wielkie zniszczenia. ...