Izotopy to odmiany pierwiastka chemicznego różnią się miedzy sobą ilością neutronów w jądrze atomu, maja inna masę. Promieniotwórczość to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder połączone z emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma. Odkryła ją francuski fizyk Bacquerel w 1896r. Dokładniej badali Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. A.H. Bacquerel odkrył, że cząsteczki beta są elektronami. E. Rutherford i T. Royds stwierdzili, ze promieniowanie alfa to podwójnie zjonizowane atomy helu. P. Villard odkrył promieniowanie gamma i stwierdził, ze jest to promieniowanie elektromagnetyczne. Izotopy promieniotwórcze (radioizotopy)-są izotopami nietrwałymi, ulęgającymi samorzutnym przemianom jąder. W wyniku tej przemiany powstają inne atomy, uwalniana jest energia (promieniowanie gamma i energia kinetyczna produktów przemiany). Jest ich ok.2000, o różnych czasach połowicznego zaniku i rozpadu promieniotwórczego. Łatwo je i określić ich ilość wykryć dzięki ich właściwością promieniowania. Aby odróżnić je od innych izotopów można wykorzystać niewielką różnice masy, którą powoduje dodatkowy neuron w jądrze. Służy do tego urządzenie zwane spektrometrem masowym. Izotopy promieniotwórcze dzielimy na: -naturalne- syntezowane w gwiazdach, szczególnie podczas wybuchu supernowych, np.: uran. -pozyskiwane sztucznie- wytwarzana są w reaktorach jądrowych lub akceleratorach. W reaktorach jądrowych powstają poprzez oddziaływanie neutronów na elementy reaktora, np.: 201tal. W akceleratorach cząstki poruszają się bardzo szybko i zderzają się z innymi pierwiastkami tworząc specjalne (np.: 18fluor emitujący pozytony) lub nowe, nieznane jeszcze izotopy. W przypadku dostania się do środowiska naturalnego pierwiastków promieniotwórczych może dojść do skarżenia promieniotwórczego, które niszczy wszystkie formy życia na danym terenie. Tak na przykład było w Czarnobylu. Może uszkodzić sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zastosowanie: -badanie położenia i rozległości rod metali, -określanie zużycia elementów silnika poprzez rejestrowanie zmiany aktywności izotopów w oleju silnikowym, -paliwo w reaktorach, -zasilaczach izotopowych, np. w: rozrusznikach serca, sondach kosmicznych, -datowanie radiowęglowe-badanie ile izotopu węgla 14C jest w danym materiale. Im przedmiot jest starszy tym go mniej. -znaczniki promieniotwórcze pozwalają obserwować zachodzenie etapów pośrednich w reakcjach chemicznych, -powstawanie folii, żeli, -medycyna: w diagnostyce, niszczenie komórek rakowych. Przykłady zastosowania wybranych...