1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?18 maja 1920r.2. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły.Karol, Emilia3. W jakiej miejscowości urodził się Karol Wojtyła?W Wadowicach4. Jak miał na imię brat papieża?Edmund5. Jaki zawód wykonywał brat papieża?Był lekarzem6. Kim był tata Karola Wojtyły?Był urzędnikiem wojskowym w randze porucznika7. Czy młody Lolek był ministrantem?Tak8. Na jakiej pozycji grał najczęściej w piłkę nożną?Bramkarz9. W którym roku zdał maturę? 1938r.10. Jakie studia rozpoczął po zdaniu matury?Polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego11. W którym roku przeniósł się wraz z tatą do Krakowa?1938r.12. Czy młody Karol pracował jako robotnik?Tak13. W którym roku wstąpił do seminarium?1942r.14. Podaj datę święceń kapłańskich Karola Wojtyły.1 listopada 1946r.15. Gdzie wyjechał po święceniach ks. Karol Wojtyła?Do Rzymu16. Gdzie pracował jako wikariusz?Niegowić – parafia św. Floriana w Krakowie17. Jak nazywała młodzież ks. Karola Wojtyłę?Młodzież nazywała go „wujkiem”18. Gdzie zastała ks. Karola Wojtyłę decyzja o nominacji biskupiej?Na „kajakach”19. W którym roku został biskupem?1958r.20. W którym roku został arcybiskupem?30 grudnia 1963r.21. W którym roku został mianowany kardynałem?1967r.22. Ile miał lat, gdy został kardynałem?48 lat23. Czy kardynał Karol Wojtyła głosił rekolekcje papieżowi?Tak był to Paweł VI24. Podaj dokładną datę wyboru na papieża kardynała Wojtyły.16 października 1978r.25. Podaj dokładną godzinę wyboru kardynała Wojtyły na papieża.18:00-19:0026. Dlaczego papież przybrał imię Jan Paweł II?Ponieważ jego poprzednik wybrał te same imiona, a pontyfikat trwał tylko 33 dni, chciał „kontynuować” go w samym punkcie wyjścia.27. W jakim języku przemówił papież z balkonu bazyliki św. Piotra po swoim wyborze?W języku włoskim28. Kto został sekretarzem osobistym Jana Pawła II?Stanisław Dziwisz29. Kogo papież odwiedził po swoim wyborze w szpitalu?Przyjaciela ks. Biskupa Andrzeja Maria Deskur30. Kto był prymasem polski w czasie wyboru Jana Pawła II?Kardynał Stefan Wyszyński31. Gdzie papież odbył swoja pierwszą pielgrzymkę zagraniczną?25 stycznia -1 lutego Dominikana, Meksyk, Bahamy32. W którym roku papież przybył po raz pierwszy do Polski?1979r.33. Podaj dokładną datę zamachu na Jana Pawła II.13 maja 1981r. o godzinie 17:1934. Jak nazywał się zamachowiec?Mahmet Ali Agca35. Czy papież...