Region Azji i Pacyfiku nabiera coraz istotniejszego znaczenia we współczesnych stosunkach międzynarodowych i śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie tam będzie znajdować się przyszłe centrum polityki światowej. Takich przesłanek jest wiele: dynamika wzrostu gospodarczego, potencjał demograficzny, liczba państw o aspiracjach mocarstwowych, nagromadzenie konfliktów i sporów, a także problemy związane z proliferacją broni masowego rażenia. W tym też regionie krzyżują się interesy światowych mocarstw, a proces ten będzie się nasilał wraz z rosnącą potęgą Chin. Zdaniem E. Haliżaka Azja i Pacyfik, jako kategoria analityczna, charakteryzuje się komplementarnością państw regionu, które są podstawą kształtowania wspólnych interesów (np. gospodarczych) i poczucia przynależności do danej wspólnoty. Dlatego można uznać, że region Azji i Pacyfiku obejmuje swoim zasięgiem państwa Azji Wschodniej, Australię i Oceanię, a także niektóre państwa obu Ameryk leżące nad Oceanem Spokojnym . Korzystając z bardziej precyzyjnego kryterium instytucjonalnego, za przedstawicieli regionu należałoby uznać członków APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) albo PECC (Pacific Economie Cooperation Council). Byłyby to więc Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Filipiny, Republika Korei, Chińska Republika Ludowa (ChRL), Chile, Tajwan Hongkong, Indonezja, Kanada, Malezja, Meksyk, Peru, Rosja, Singapur, Tajlandia, Stany Zjednoczone, Wietnam oraz państwa Oceanii zgrupowane w Forum Południowego Pacyfiku . Sercem omawianego obszaru jest strefa rozciągająca jest od Półwyspu Koreańskiego, Japonii i Chin na północy aż po Indonezję na południu - w uproszczeniu stanowią je państwa określane mianem „10 + 3" (państwa ASEAN - Association of South East Asia Nations oraz Japonii, Korei Południowej i Chin) W tym sensie określenie „Azja i Pacyfik" oznaczałoby „państwa Azji regionu Pacyfiku". Rosnąca emancypacja tak rozumianego regionu napędzana jest przez ambicje i wzrost ekonomiczny właśnie tych państw azjatyckich. Za wyodrębnieniem owego trzonu przemawia, oprócz wyższego stopnia instytucjonalizacji, przede wszystkim siła oraz rozwój różnorakich powiązań i współzależności (kryterium systemowe) . W regionie dominują państwa, dla których ogromne znaczenie mają dostęp do morza i wykorzystywanie jego zasobów. Są one nawet gotowe uciekać się do użycia siły, aby gwarantować swoje interesy w tej materii, co potwierdza choćby konflikt wokół wysp Spratly. Prowincje nadmorskie poszczególnych państw są też lepiej rozwinięte gospodarczo, a gęstość zaludnienia jest w nich nawet kilkunastokrotnie wyższa....