Dodatek Guest Additions umożliwia łatwiejszą pracę w pełnoekranowym trybie i możliwość swobodnego przemieszczania wskaźnika myszy między Windows a Linux, a także możliwość kopiowania tekstu do schowka. 1. Po uruchomieniu CentOS w VirtualBox wybieramy z górnego menu "Zainstaluj Guest Additions" 2. Pojawi się nam na pulpicie CentOSa ikona z nazwą płyty VBOXADDITIONS_xxxxxx 3. Otwieramy terminal: Aplikacje - Akcesoria - Terminal 4. Wchodzimy do katalogu z Guest Additions wpisując polecenie: cd /media/VBOXADDITIONS_xxxxxx 4. W terminalu logujemy się jako root wpisując polecenie: su 5. Następnie wykonujemy polecenie: sh VBoxLinuxAdditions-x86.run 6. Uruchamiamy ponownie linuxa: System - Wyłącz komputer - Uruchom ponownie 7. Po ponownym uruchomieniu systemu CentOS należy ustawić sobie odpowiednią...