Dodatek Guest Additions umożliwia łatwiejszą pracę w pełnoekranowym trybie i możliwość swobodnego przemieszczania wskaźnika myszy między Windows a Linux, a także możliwość kopiowania tekstu do schowka.

1. Po uruchomieniu CentOS w VirtualBox wybieramy z górnego menu "Zainstaluj Guest Additions"

2. Pojawi się nam na pulpicie CentOSa ikona z nazwą płyty VBOXADDITIONS_xxxxxx

3. Otwieramy terminal: Aplikacje -> Akcesoria -> Terminal

4. Wchodzimy do katalogu z Guest Additions wpisując polecenie:

cd /media/VBOXADDITIONS_xxxxxx

4. W terminalu logujemy się jako root wpisując polecenie: su

5. Następnie wykonujemy polecenie:

sh VBoxLinuxAdditions-x86.run

6. Uruchamiamy ponownie linuxa: System -> Wyłącz komputer -> Uruchom ponownie

7. Po ponownym uruchomieniu systemu CentOS należy ustawić sobie odpowiednią rozdzielczość:

System -> Preferencje -> Rozdzielczośc ekranu

(Aby przejść do trybu pełnoekranowego należy użyć kombinacji klawiszy: Prawy CTRL+F. Tej samej kombinacji używamy aby wyjść z niego)

Jeśli w czasie instalacji dodatku wystąpi problem:

Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules [FAILED]

To należy wykonać polecenie w terminalu: yum install kernel-PAE-devel.i686

A następnie ponownie zainstalować Guest Additions.