Na poziomie epickim "Iliada" opowiada o wypadkach rozgrywających się w ciągu mniej więcej dwóch tygodni ostatniego roku wojny trojańskiej. Ponadczasowość poematu Homera polega na poruszaniu najgłębszych trosk rodzaju ludzkiego, takich jak marność bytu, stosunek jednostki do bogów i społeczeństwa, honor, wojna, moralność i śmierć. Iliada dla Greków była panteonem ich bogów, jest to również relacja z ich własnych dziejów. Ponadto jest najstarszym poematem...