Chyba każdy zgodzi się z twierdzeniem, iż nietolerancja nie jest cechą pozytywną, aczkolwiek bardzo rozpowszechnioną w dzisiejszym świecie. Nietolerancyjne zachowanie pociąga za sobą katastrofalne skutki. Człowiek nie potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Nie ma w sobie współczucia, empatii, nie zna litości. Te wartości u większości osób już dawno zostały wykorzenione i zastąpione nowymi, takimi jak brak szacunku, akceptacji. Prawie każdy z nas, choć raz w swoim życiu czuł się nieakceptowany, np. przez rodzinę, czy rówieśników. Dlaczego zatem nie potrafimy zmienić swojego nastawienia do ludzi o innym wyznaniu, odmiennych poglądach ? Być może jesteśmy zbyt dumni, wmawiamy sobie, że jesteśmy lepsi, jednak wewnątrz czujemy się gorsi. Niezbyt to logiczne, ale prawdziwe. Większość ludzi z tego powodu próbuje się dowartościowywać kosztem drugich. Na szczęście istnieją...