W 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej, w Chinach ponownie wybuchła wojna domowa. Walczyła rządząca Partia Narodowa z Komunistyczną Partią Chin, na której czele stał Mao Zedong( Mao Tse-Tung). Partia Narodowa przegrała pomimo tego, iż otrzymał pomoc od USA. Komuniści zyskali poparcie wśród ludności. 1 października 1949 roku Mao Zedong utworzył Chińską Republikę Ludową.W 1950 Chiny zawarły z ZSRR 30-letni układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Od początku lat 50-tych rozpoczął się proces powstawania i kształtowania państwa komunistycznego przy wsparciu ze strony ZSRR.Od razu przystąpiono do reformy rolnej. W ciągu kilku lat Mao Zedong skolektywizował rolnictwo i znacjonalizował przemysł, wzorował się na ZSRR. W 1958 roku ogłosił plan industrializacji nazywany "wielkim skokiem". Zakładał on błyskawiczny rozwój gospodarczy, obiecywał dobrobyt w państwie. Aby zdobyć środki potrzebne do przeprowadzenia tych działań Mao ograniczył nakłady na żywność, oświatę, służbę zdrowia. Na wsi utworzono komuny ludowe, w których mieszkańcy spali i jedli we wspólnych salach.W komunach wprowadzono wspólnotowy tryb życia poddany totalnej kontroli władz, a ich skoszarowani członkowie musieli zrezygnować ze swej prywatności. Oczekiwania co do tego planu się nie spełniły. Przyniosło to tylko katastrofalny stan gospodarki i kryzys ekonomiczny.Około 20 milionów chińczyków zmarło z głodu i zimna lub zostało zamordowanych. Komunistyczne...