...

ynkowanie i aluminiowanie ogniowe 3.3. Powłoki aluminiowe Aluminiowanie zanurzeniowe polega na wytwarzaniu powłok aluminiowych na elementach konstrukcji i urządzeń wykonanych ze stali, staliwa lub żeliwa, a narażonych na korozję w wodzie, atmosferach przemysłowych, gazach spalinowych oraz na oddziaływanie temperatur do około 900C a okresowo do 1100C. Stale żaroodporne aluminiowane zwiększają swe właściwości żaroodporne i mogą pracować w środowiskach bardziej agresywnych, szczególnie zawierających siarkę. tylko warstwa dyfuzyjna, która posiada wyższy potencjał elektrochemiczny niż aluminium, to utlenianiu (korozji) będzie ulegać zewnętrzna warstwa aluminium powłoki. W środowisku wody morskiej powłoki aluminiowe mają niższy potencjał elektrochemiczny niż podłoże stalowe, wskutek nietrwałości warstewki pasywnej w roztworach chlorków. W tych warunkach powłoki aluminiowe stają się anodowymi względem podłoża, zapewniając jednakże lepszą ochronę stali w porównaniu z powłokami cynkowymi. Powłoki aluminiowe na stalach niestopowych nadają im żaroodporność do temperatury 600C. Po wyżarzeniu w temperaturach około 800C powłoki stają się odporne na oddziaływanie temperatur do 900C, a nawet powyżej 900C, po wyżarzeniu w zakresie do 1100C. Rozwój metody aluminiowania zanurzeniowego zmierza w kierunku technologii aluminiowania stopowego, która stanowi skuteczniejsze zabezpieczenie metali przed coraz bardziej zanieczyszczonym środowiskiem i obecnie w świecie wypiera klasyczne aluminiowanie zanurzeniowe. Aluminiowanie przeprowadza się na ciągłych liniach roboczych podobnych do stosowanych do powlekania stali cynkiem. Wyróżnia się dwa rodzaje pokryć: czystym aluminium i stopem Al-Si z udziałem około 8 11%Si. Krzem w procesie powlekania stopem z Al zapewnia dobrą głębokotłoczność stali dzięki ograniczeniu rozrostu warstewki fazy międzymetalicznej Fe-Al, a powstanie cienkiej warstewki fazy Fe-Al-Si, powoduje dobre przyleganie powłoki do podłoża. 3.2. Powłoki cynkowe Cynkowanie zanurzeniowe, nazywane również cynkowaniem ogniowym stanowi podstawową technologię wytwarzania powłok cynkowych. Powłoki cynkowe skutecznie zabezpieczają powierzchnie drutów, blach i rur stalowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Stosuje się je do ochrony elementów konstrukcji budowlanych, rur do przesyłania gorącej i zimnej wody. Zgrzewalne i podatne do głębokiego tłoczenia stalowe blachy ocynkowane stosuje się do produkcji elementów karoserii samochodowych i wyposażenia wnętrz samochodów. Powłoki cynkowe stanowią dobry podkład pod powłoki malarskie, znacznie przedłużając ich...