Aleksander Fredro żył w latach 1793-1876. Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej. Uczył się w domu. W 1809r., po wejściu J. Poniatowskiego do Galicji, zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego: uczestniczył w wojnie francusko-rosyjskiej w 1812r. (uciekł z niewoli rosyjskiej), w kampanii 1813-1814 byl oficerem, ordynansem w sztabie cesarskim. Wraz z cofającymi się wojskami dotarł do Paryża. Tam zetknął się z komedią dell'arte - rodzajem komedii uprawianej wówczas również przez tworców francuskich. W 1815r. wrócił do rodzinnego majątku Beńkowa Wisznia pod Lwowem. Wlatach 1850-1855 przebywał we Francji (w Paryżu). Po powrocie osiedlił się we Lwowie.

Najważniejsze jego dramaty to m.in. Pan Geldhab, Mąż i żona, Cudzoziemczyzna, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Damy i huzary, Wielki człowiek do malych interesów, Rewolwer. Do jednych z najczęściej lubianych i grywanych należy, napisana w latach 1832-1833, Zemsta. Aleksander Fredro pisywał również bajki dla dzieci, utwory poetyckie i opowiadania.