Ich war in Krakau auf Trauung.

Byłem w Krakowie na ślubie.

Meine Kusine hatte Hochzeit.

Moja kuzynka miała wesele.

Die Ehe wurde in der Kirche und Spaß in einem Restaurant.

Ślub był w kościele a zawaba w restauracji.

Es waren Viel Gäste gegen 200 Personen.

Było wielu gości około 200 osób.

Brautleute waren feierlich gekleidet.

Państwo młodzi byli uroczyście ubrani.

Die Braut hatte ein weißes Kleid.

Panna młoda miała białą suknie.

Der Bräutigam hatte einen schwarzen Anzug.

Pan młody miał czarny garnitur.