Ich war in Krakau auf Trauung. Byłem w Krakowie na ślubie. Meine Kusine hatte Hochzeit. Moja kuzynka miała wesele. Die Ehe wurde in der Kirche und Spaß in einem Restaurant. Ślub był w kościele a zawaba w restauracji. Es waren Viel Gäste gegen 200 Personen. Było wielu gości około 200 osób. Brautleute waren feierlich gekleidet. Państwo młodzi...