W I w.n.e powstała Ewangelia według czterech autorów - Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Początkowo historia życia Jezusa Chrystusa była przekazywana ustnie, dopiero w czasach późniejszych została ona spisana. Mimo to...