W I w.n.e powstała Ewangelia według czterech autorów - Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Początkowo historia życia Jezusa Chrystusa była przekazywana ustnie, dopiero w czasach późniejszych została ona spisana. Mimo to bardzo dbano, by jakiekolwiek opisy wydarzeń nie zostały zniekształcone, a całość przekazana w ...[brak dalszej części tekstu]