1. Z kim postanowił ożenić się Cześnik i dlaczego? 2. Co było przedmiotem sporu między Cześnikiem a Rejentem? 3. Kogo i dlaczego pojął w niewolę Papkin? 4. Jakie warunki musiał spełnić Papkin, aby zdobyć serce Klary? 5. W jaki sposób Rejent postanowił zemścić się na Cześniku? 6. Jaki dobytek (wymieniony w testamencie) posiadał Papkin? 7. W jaki sposób Cześnik zemścił się na Rejencie? 8. Przytocz powiedzonka Cześnika i Rejenta. Ad 1. Cześnik postanowił ożenić się z Podstoliną, ponieważ była wdową i posiadała duży, jak sądził, majątek. Ad 2. Przedmiotem sporu był mur graniczny dzielący zamek na dwie części. Rejent chciał go naprawić a Cześnik na to nie pozwalał. Ad 3. Papkin pojął w niewolę Wacława, który sam dobrowolnie oddał się w jego ręce. Postąpił tak, gdyż jako jeniec mógł przebywać w domu Cześnika i kontaktować się z ukochaną Klarą. Ad 4. Aby zdobyć serce Klary Papkin musiał:...