1. Z kim postanowił ożenić się Cześnik i dlaczego?2. Co było przedmiotem sporu między Cześnikiem a Rejentem?3. Kogo i dlaczego pojął w niewolę Papkin?4. Jakie warunki musiał spełnić Papkin, aby zdobyć serce Klary?5. W jaki sposób Rejent postanowił zemścić się na Cześniku?6. Jaki dobytek (wymieniony w testamencie) posiadał Papkin?7. W jaki sposób Cześnik zemścił się na Rejencie?8. Przytocz powiedzonka Cześnika i Rejenta. Ad 1. Cześnik postanowił ożenić się z Podstoliną, ponieważ była wdową i posiadała duży, jak sądził, majątek.Ad 2. Przedmiotem sporu był mur graniczny dzielący zamek na dwie części. Rejent chciał go naprawić a Cześnik na to nie pozwalał.Ad 3. Papkin pojął w niewolę Wacława, który sam dobrowolnie oddał się w jego ręce. Postąpił tak, gdyż jako jeniec mógł przebywać w domu Cześnika i kontaktować się z ukochaną Klarą.Ad 4. Aby zdobyć serce Klary Papkin musiał: milczeć 6...