1. Z kim postanowił ożenić się Cześnik i dlaczego?

2. Co było przedmiotem sporu między Cześnikiem a Rejentem?

3. Kogo i dlaczego pojął w niewolę Papkin?

4. Jakie warunki musiał spełnić Papkin, aby zdobyć serce Klary?

5. W jaki sposób Rejent postanowił zemścić się na Cześniku?

6. Jaki dobytek (wymieniony w testamencie) posiadał Papkin?

7. W jaki sposób Cześnik zemścił się na Rejencie?

8. Przytocz powiedzonka Cześnika i Rejenta.Ad 1. Cześnik postanowił ożenić się z Podstoliną, ponieważ była wdową i posiadała duży, jak sądził, majątek.

Ad 2. Przedmiotem sporu był mur graniczny dzielący zamek na dwie części. Rejent chciał go naprawić a Cześnik na to nie pozwalał.

Ad 3. Papkin pojął w niewolę Wacława, który sam dobrowolnie oddał się w jego ręce. Postąpił tak, gdyż jako jeniec mógł przebywać w domu Cześnika i kontaktować się z ukochaną Klarą.

Ad 4. Aby zdobyć serce Klary Papkin musiał: milczeć 6 miesięcy, rok i sześć dni spędzić o chlebie i wodzie, schwytać krokodyla i pokazać go Klarze

Ad 5. Postanowił ożenić z Podstoliną, która była zaręczona z Cześnikiem, własnego syna Wacława (wbrew jego woli).

Ad 6. Były to: gitara, kolekcja motyli, szabla Artemiza

Ad 7. Cześnik zemścił się na Rejencie wydając swoją synowicę Klarę za Wacława – syna Rejenta.

Ad 8. Cześnik: „Mocium Panie”, Rejent: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”