...

twierdza, że Polacy są bezczynni, porównuje polaków do mew lecących ku zatraceniu, które bez oporu i walki zmierzają ku zgubie, przyznaje się do bezczynności, nie czuje się zdolny do podjęcia zmian, rozdarty wewnętrznie, bo wie że nie mówi narodowi całej prawdy; stańczyk zarzuca okłamywanie i usypianie narodu, dostrzeganie błędów u innych, a nie u siebie, jest wstydem dziennikarza, jego wyrzutem sumienia, wręcza kaduceusz-błazeńską laskę, symbol przewodnictwa politycznego i ideowego, drwina wobec inteligencji POETA Z RYCERZEM: poeta tęskni za potęgą uosobioną w Zawiszy, cierpi na brak pomysłu, idei, skłonność do autodestrukcji, pesymizmu. R odsłania bezużyteczność jego poezji w czasach kiedy naród potrzebuje utworów wzywających do walki, symbol obnażenia pustki dekadencji HETMAN Z PANEM MŁODYM: H. Zarzuca zadawanie się z wieśniakami-zdrada stanu, fascynacja chłopstwem to zjawisko pozorne, podkreślenie skłonności Polaków do zdrady, uświadamia panu, że żeni się z chłopką by przekonać się o swojej wyższości GOSPODARZ Z WERNYHORĄ: W daje 3 zadania, połączenie stanów, by wyzwolić naród, podchodzi lekceważąco do żony g, uważa e jest pod wpływem żony i go ogranicza, daje złoty róg-symbol odrodzenia narodowo-wyzwoleńczego przybywa do g i wyznacza go na przywódcę powstania narodowego, nakazuje wysłać wieści przed świtem, zgromadzić lud przed kościołem i oczekiwać na dalsze rozkazy, symbol niepodległości kraju, marzenie polaków na odzyskanie niepodległości, uświadomienie inteligencji jej przywódczej roli w powstaniu, S zasypia-brak mu woli czynu i poczucia odpowiedzialności SYMBOLE: Bronowicka chata-polska w miniaturze, złota podkowa-prywatne szczęście, złoty róg-odrodzenie, dzwon Zygmunta-chwała wielkość narodu, sznur-niewola CHOCHOLI TANIEC: symbol uśpienia narodu. Polska jest słaba, zaprzepaszczenie szansy na wyzwolenie Polski, odrodzenie się życia po śmierci, niewoli INTELIGENT: człowiek wykształcony, wysoka kultura osobista, zakorzeniony w tradycji rodzinnej i narodowej, ma krytyczny umysł, potrafi analizować, oczytany, poczuwający się do odpowiedzialności za losy ojczyzny „DZIEŃ ŚWIRA”: Zarówno Wyspiański jak i Koterski pokazują niemoc inteligencji, warstwy, której rolą jest przewodzenie narodowe, wspieranie go w trudnych chwilach. W weselu za taki stan rzeczy obwinia się inteligencję o tyle w filmie degradacja tej warstwy jest konsekwencją panującej w okresie komunizmu pogardy dla pracowników umysłowych, prowadzącej do zdeprecjonowania inteligencji w oczach społeczeństwa. IMPRESJONIZM: wrażenie, dąży do subiektywnego ustalenia wrażeń zmysłowych, obraz...