Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej. Omów na wybranych

przykładach

I. Literatura Podmiotu:

1. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. Warszawa: Czytelnik, 1984.

2. Mickiewicz Adam. Sonet Stepy Akermańskie. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992,s.140.

3. Mickiewicz Adam. Sonet Burza. W: Adam Mickiewicz. Sonety Krymskie. Kraków: Wydawnictwo Literackie Kraków, 1975, s. 47.

4. Sienkiewicz Henryk. Latarnik. W: Henryk Sienkiewicz. Wybór Nowel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977, s. 71-91.

5. Słowacki Juliusz. Hymn Smutno mi, Boże. W: Juliusz Słowacki. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Eventus, 1995, s. 89-90.

6. Słowacki Juliusz. Grób Agamemnona. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992, s. 262-267.

7.. Norwid Cyprian Kamil. Moja Piosnka II. W: Cyprian Kamil Norwid. Wiersze. Warszawa: Wydawnictwo MEA, 2000,s. 312.

8. Norwid Cyprian Kamil. Bema pamięci żałobny – rapsod. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992, s. 391-392.

II. Literatura Przedmiotu:

1. Matoszko Jadwiga. Szkolny Słownik Tematów Literackich. Białystok: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe PRINTEX, 2002, s.178-199.

2. Mickiewicz Adam. Słowacki Juliusz. W: Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Biografie romantycznych poetów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007, s. 199-224, 267-280.

3. Liryka Mickiewicza. W: Jan Tomkowski. Literatura Polska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993, s. 110-111.

4. Włodarczyk Barbara. Latarnik Opracowanie. W: Henryk Sienkiewicz. Latarnik. Wydanie z Opracowaniem. Kraków: Wydawnictwo GREG, 2007, s. 20-31.

5. Włodarczyk Barbara. Pan Tadeusz Opracowanie. W: Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz. Kraków: Wydawnictwo GREG, 2006, s. 293-326.

6. Szóstak Aldona. Powtórka z Literatury cz. 3 OŚWIECENIE ROMANTYZM. Kraków: Wydawnictwo GREG, s. 197-198, 299-301.

7. Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992.