Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach I. Literatura Podmiotu: 1. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz. Warszawa: Czytelnik, 1984. 2. Mickiewicz Adam. Sonet Stepy Akermańskie. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992,s.140. 3. Mickiewicz Adam. Sonet Burza. W: Adam Mickiewicz. Sonety Krymskie. Kraków: Wydawnictwo Literackie Kraków, 1975, s. 47. 4. Sienkiewicz Henryk. Latarnik. W: Henryk Sienkiewicz. Wybór Nowel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977, s. 71-91. 5. Słowacki Juliusz. Hymn Smutno mi, Boże. W: Juliusz Słowacki. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Eventus, 1995, s. 89-90. 6. Słowacki Juliusz. Grób Agamemnona. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992, s. 262-267. 7.. Norwid Cyprian Kamil. Moja Piosnka II. W: Cyprian Kamil Norwid. Wiersze. Warszawa: Wydawnictwo MEA, 2000,s. 312. 8. Norwid Cyprian Kamil. Bema pamięci żałobny – rapsod. W: Stanisław Makowski. Romantyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992, s. 391-392. II. Literatura Przedmiotu: 1. Matoszko Jadwiga. Szkolny Słownik Tematów Literackich. Białystok: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe PRINTEX, 2002, s.178-199. 2. Mickiewicz Adam. Słowacki Juliusz. W: Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Biografie...