Przedmiotem tej pracy jest analiza stanowiska pracy wykonywanego przez mnie. NAZWA STANOWISKA PRACY: Specjalista ds. Obsługi Klienta LOKALIZACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY: Pion Sprzedaży Dział Obsługi Klienta OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRACY: Odpowiedzialność za utrzymywanie kontaktów z klientami firmy, za przekazywanie zamówień, zleceń i uwag od klienta do odpowiednich działów firmy. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Obowiązki wynikające dla stanowiska pracy: Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, Informowanie klientów o produktach i usługach, Sprzedaż produktów firmy, Sporządzanie kalkulacji cenowych – przygotowanie ofert handlowych, Składanie i monitorowanie realizacji zamówień, Pomoc w rozwiązywaniu problemów i przyjmowanie reklamacji, Współpraca z innymi komórkami firmy w celu zapewnienia przepływu informacji i zapewnienia wysokiego standardu obsługi Klienta. Obowiązki ogólnozawodowe: Prowadzenie negocjacji Budowanie relacji z klientem Obsługa komputera i urządzeń biurowych Przygotowanie dokumentacji i raportów KWALIFIKACJE: Kwalifikacje niezbędne w wykonywanym przez mnie zawodzie: Komunikatywność: Łatwość nawiązywania kontaktu Nawiązywanie rozmowy z klientem Rozwiązywanie problemów przez telefon Przekazywanie klientom konkretnych i zwięzłych informacji Utrzymanie dobrego kontaktu z klientem Odporność na stres: Opanowanie emocji w trudnej sytuacji Umiejętność przygotowania oferty: Umiejętność zrobienia kalkulacji kosztów Wyszukiwanie niezbędnych informacji, przygotowania oferty i przesłania jej klientowi Wykonywanie wyceny nietypowego zlecenia Znajomość branży: Znajomość rynku i listy potencjalnych klientów Określenie potencjału klienta Znajomość cech sprzedawanego asortymentu Wiedza jak oferta wypada na tle konkurencji Umiejętność prezentacji: Znajomość technik sprzedaży Prowadzenie rozmowy z klientem Kreatywność Dobra prezencja Umiejętność przyswajania wiedzy Dobra pamięć Zdolności uczenia się Chęć poszerzania wiedzy Umiejętności negocjacyjne Osiąganie kompromisu bez straty dla własnych korzyści Dobieranie właściwych argumentów Umiejętność uwzględnienia...