Przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach narastającej konkurencji rynkowej potrzebują skutecznych narzędzi komunikacji marketingowej. Współczesny adresat działań marketingowych jest bardzo wymagający i odporny na wpływ „tradycyjnych sposobów” komunikacji. Okres kiedy wystarczyło pokazanie produktu w reklamie telewizyjnej rynek ma już za sobą. Dzisiaj kluczowe znaczenie odgrywa zrozumienie potrzeb przedstawicieli określonej grupy docelowej, stworzenie atrakcyjnej oferty a następnie pozyskanie ich uwagi i skuteczne dotarcie z przekazem, który ich zainteresuje. Konieczne jest przechodzenie z monologicznego przekazu w dwustronny dialog oraz wykorzystanie takich nowoczesnych narzędzi promocji, które w możliwie najlepszy sposób wywołają zamierzone skutki.

Jednym z czterech elementów zaliczanych do grupy narzędzi działających na rynek (oprócz produktu, ceny i dystrybucji) jest promocja, czyli różne rodzaje czynności, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i aby go kupili. Decydując się na zastosowanie nowatorskich form należy zapewnić zgodność ich treści oraz formy z przyjęta koncepcją promowania produktu, realizowana w dotychczas wykorzystywanych mediach.

Ambient media- jest terminem trudno definiowanym, gdyż często określone jest nim każde nietypowe działanie nie mieszczące się w dotychczas znanych kanałach komunikacyjnych. To nowoczesny nurt marketingowy, który dopiero raczkuje na polskim rynku. Termin ambient medialny został po raz pierwszy użyty w 1996r. przez brytyjską agencję specjalizująca się w kampaniach realizowanych w ramach reklamy zewnętrznej. Pojawił się on z potrzeby nadania krótkiej i zwięzłej nazwy tematu, co nie pasuje do istniejących kategorii w ramach promocji np. umieszczanie reklam w nietypowym lokalizacjach zewnętrznych lub wewnętrznych np. reklamy znajdujące się na wózkach w supermarketach, na bankomatach, na siedzeniach w samolotach.

Można przyjąć, że ambient media to alternatywne nośniki reklam inne niż prasa, media, telewizja czy Internet. To także wszystkie niestandardowe akcje, które przeprowadza się za pośrednictwem mediów klasycznych oraz kanałów komunikacji

Pod pojęciem ambient media kryją się bardzo zróżnicowane formy promocji a ich cechą charakterystyczną jest przewrotność, oryginalność oraz pojawienie się w sytuacjach i miejscach najmniej oczekiwanych przez adresatów działań marketingowych. Kluczowe dla skuteczności podejmowanych działań jest zatem wystąpienie czynnika zaskoczenia ”WOW” wiążącego się silnie z odmiennością i niepowtarzalnością przekazu. Podczas kontaktu z działaniami „ ambietowymi” odbiorca komunikatu zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z reklamą a co za tym idzie, trudniej mu ją zignorować. Bardzo często emocjonalnie angażuje się on w proces komunikacji, przez co przekaz bardziej zapada w jego pamięci. Dodatkowo skuteczność ambientu wzrasta jeszcze dzięki potencjałowi precyzyjnego trafienia w grupę docelową, dzięki czemu komunikat dociera najczęściej do tych osób, do których był skierowany, czego nie można osiągnąć w przypadku reklam zamieszczonych w mediach tradycyjnych.

Zatem ambient media to rozwiązanie nietypowe pozwalające na skuteczne osiągnięcie celu komunikacyjnego. Działanie to umożliwia uzyskanie maksymalnych rezultatów przy wykorzystaniu minimalnych środków. Ich istotę można określić w postaci „3N”

Nowe – Niekonwencjonalne - Niskonakładowe

Wyróżnia się trzy podstawowe wyznaczniki, są nimi:

-lokalizacje

- sposób realizacji pomysłu

- czas jego eksploatowania

Fenomen ambientu media wynika z zupełnie odmiennego podejścia do realizacji działań promocyjnych, przejawiających się głównie w wymyśleniu innowacyjnych zastosowań dla istniejących już mediów. Jednak chęć wyróżniających się za wszelka cenę sprawia niekiedy, że oprócz pomysłów bardzo dobrych takich jak………….pojawi się coraz więcej pomysłów bezsensownych i dziwacznych. Dlatego miejsce fascynacji nowymi rozwiązaniami coraz częściej zajmuje rozczarowanie i zniechęcenie klientów. Zaczyna być przez reklamodawców postrzegany jako forma „ sztuki dla sztuki”, która niewiele ma wspólnego z budowaniem marek i generowaniem sprzedaży. Niestety jak to bywa ze wszystkimi nowinkami, twórcy zachłystują się samą nowością nośnika i nie zważają czy jego wykorzystanie ma jakikolwiek sens z punktu widzenia reklamowanej marki

Trudno było skonstruować kampanię opartą wyłącznie na ambient madia, niemniej jednak warto się do niej uciekać jako do medium wspierającego, zwiększającego atrakcyjność akcji reklamowej, co za tym idzie jej zauważalność. Ambient w naszym kraju jest nadal działalnością niszową , jednak ciągle wzrasta. W czasopismach poświęconych tematyce marketingowej coraz częściej podkreśla się konieczność odchodzenia od dotychczasowych form promocji na rzecz nowych niekonwencjonalnych instrumentów komunikacji marketingowej, za pomocą których coraz trudniej jest dotrzeć z przekazem.

Interesujący ambientowy chwyt, który zastosowała sieć klubów sportowych Fitness First. Skonstruowali oni przystanek autobusowy z wbudowaną wagą. Gdy ławka na nim zamontowana była pusta, licznik wskazywał okrągłe zero. Natomiast, gdy ktoś na niej usiadł, automatycznie był ważony, a wyniki pojawiał się na tablicy. Bardzo ciekawy sposób na zwrócenie uwagi na problem nadwagi, a dodatkowo na przekonanie potencjalnych klientów do odwiedzenia klubu i zakupienia karnetu.

Jednym z rodzajów ambient media jest marketing wirusowy.

Marketing wirusowy swoja nazwę nawiązuje do działań typowego wirusa, „zaraża” kolejne osoby poszerzając w ten sposób zasięg „infekcji” . Jest bardzo skuteczny, ale wymaga dużej kreatywności. Trzeba wiedzieć jakie elementy i wzorce nigdy nie pojawiły się w mediach i co zachwyci odbiorców .Marketing wirusowy jest związany przede wszystkim z siecia Internet ze względu na charakteryzujące ją:

- łatwość i szybkość przekazywania informacji,

- niski koszt transmisji oraz globalny zasięg.

Rozpowszechnianie informacji następuje także przez wykorzystanie poczty elektronicznej. Marketing wirusowy wykorzystuje oryginalne i budzące zainteresowanie kreacje. Tylko takie przekazy są w stanie zwrócić uwagę użytkowników sieci, którzy coraz bardziej selektywnie podchodzą do otrzymanych przesyłek- mailowych. Z tego względu warto pamiętać, że najchętniej w sieci rozpowszechniają się treści humorystyczne, nieprawdopodobne jak również związane z seksem lub polityką. Niezależnie od zainicjowanej treści jedo z zamierzeń, jest przyciągniecie dużej liczby osób.

Az 57% ankietowanych użytkowników sieci przyznaje, ze rekomendacja znajomych skłania ich do odwiedzenia strony intrnetowej. Wśród pytanych internautów 92% poleciło witrynę lub promocję przynajmniej jednej osobie, jeśli otrzymali informacje od innej osoby, a 65% respondentów w wieku poniżej 35 roku życia przyznaje, że polega na takich rekomendacjach i korzysta z nich ,aby dowiedzieć się o produktach lub stronach internetowych.

Dostarczyciel „ wirusa” może skutecznie zachęcić internautów do jego rozpowszechniania. Jednym ze sposobów jest organizawanie sieciowych konkursów, w których nagrody przyznaje się za jak najwiekszą ilość dokonanych rekomendacji. Poprzez wykorzystanie machanizmu marketingu wirusowego, inicjator akcji ma zatem możliwość gromadzenia nowych adresatów poczty elektronicznej i rozbudowywania swojej bazy danych. Zastosowanie omawianego marketingu umożliwia uzyskania w krótkim czasie szerokiego zasięgu co gwarantuje szybkie dotarcie z komunikatem do dużej liczby odbiorców. Możliwe jest również „targetowanie” przekazu, czy adresowanie go do przedstawicieli wytypowanych społeczności internetowych. Kolejna zaleta jest niski koszt jej implementacji. Zleceniodawca ponosi tylko nakłady wyprodukowania „wirusa”, gdyż jego rozpowszechnienie odbywa się za darmo.

Z zastosowaniem marketingu wirusowego wiąża się jednak pewne ograniczenia a mianowicie raz puszczonego w obieg przekazu nie można już wycofać a wówczas skutki marketingowe sa trudne do przewidzenia. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że internauci lub konkurenci rynkowi sami zmodyfikuja przekaz i to w taki sposób, który zdyskryminuje markę.

Jednym z najpopularniejszych przykładów marketingu wirusowego jest reklama Serce i Rozum to postacie reklamowe, które są jednymi z najbardziej znanych animacji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Te wykreowane fikcyjne postacie mają ogromny wpływ na popularność reklam. Rozsądny Rozum i emocjonalne Serce opowiadają krótkie, zabawne historyjki oraz przeżywają wiele ciekawych przygód, a to wszystko odbiorcy mogą oglądać w telewizji lub Internecie. Dużą popularność zyskała parodia spotów Netii, która okazała się hitem internetowym, który był rozpowszechniany i linkowany na wszystkich portalach społecznościowych. Ten filmik nie miał bezpośrednio charakteru reklamowego, jednak nie zawsze jest to konieczne, aby pozyskać sobie sławę i nowych klientów. Firma Orange zyskała dzięki tej reklamie bardzo dużo - przede wszystkim pozyskując wielu sympatyków, którzy wcześniej niekoniecznie mieli dobre zdanie o tej organizacji. Ta kampania zdecydowanie ociepliła wizerunek Orange.