...

wiersza „Urszula Kochanowska” staje się towarzyszem, który jest bardzo dobry i litościwy. Bóg, jako „dobry ojciec” stara się pomóc dziewczynie, lecz nie potrafi. W wierszu nastąpiło zjawisko personifikacji, ponieważ rozmowa z panem jest niemożliwa, nierealna. Stwórca przypomina zwykłego człowieka, gdyż ma On wady, jest niedoskonały. Bóg wie, że Urszulka odzyska szczęście w momencie spotkania z rodzicami. Utwory „Tren X” i „Urszula Kochanowska” posiadają cechy wspólne jak i kontrasty. Łączy je: portret dziecka- zmarłej Urszulki; motyw „dobrego ojca”-Kochanowskiego oraz Boga. Jan to idealny ojciec, który tęskni i cierpi za dzieckiem, natomiast Pan stara...