Owidiusz „Metamorfozy” WSTĘP I Świat Owidiusza - Rzym na przełomie epok Owidiusz – 43 r.p.n.e. W tych czasach wojna domowa, zabójstwo Cezara, walka o władze pomiędzy Antoniuszem oraz Gajuszem Oktawianem. Niezadowolenie rzymskiego społeczeństwa. Kolejne wojny domowe w 30 r. Egipt jako Prowincja Imperium Romanum - Pryncypat Oktawiana Augusta Głównymi hasłami polityki Oktawiana byłą restauracja republiki i przywrócenie republikańskiej wolności. Zyskiwał poparcie obywateli. W polityce zewnętrznej głosił trwały pokój, ale wojny i tak prowadził. Z czasem otrzymał tytuł „Augustus” (Boski). W prowincjach jego boski kult. - Kultura rzymska u schyłku republiki i początku pryncypatu Rzym stolicą kultury, zmiany dotyczące wierzeń religijnych, wzrost zainteresowań filozoficznych, głównie za sprawą zagrożenia związanego z wojnami, szukanie pociechy w filozofii stoickiej i epikurejskiej. W literaturze (proza) sporą rolę odegrał znakomity mówca, filozof – Cyceron. Wpływy greckie w literaturze. Wzrasta poziom wykształcenia, zbytek, przepych. - Poezja augustowska pierwsze próby poetyckie Owidiusza w latach 25-20 p.n.e., reprezentował drugą generację augustowską, tzn. pisarzy, którzy wychowywali się w czasie pokoju, reprezentowali hedonistyczny stosunek do życia, dekadentyzm, głównym celem osiągnięcie perfekcji formalnej i artystycznej. Niewiele dzieł zachowało się do naszych czasów. Poza „Eneidą” i „Metamorfozami” jedynie fragmenty. August i inni bogaci mężowie stanu udzielali młodym poetom pomocy. Poeci uprawiali niemal wszystkie znane gatunki; sielanka, satyra (Horacy), elegia miłosna, epika dydaktyczna, epigram, list poetycki, rzymska liryka (Horacy).Ogólnie „złoty wiek” rzymskiej literatury. - „Tenerorum lusor amorum” Wraz ze starszym bratem Owidiusz został wysłany do Rzymu, by pobierać nauki (ok. 31 r. p.n.e.). Duży wpływ miała na niego szkoła retoryczna i ćwiczenia pod kierunkiem najwybitniejszych retorów. Następnie udał się na dalsze nauki do Aten, które uznawane był ówcześnie za główny ośrodek filozofii. Ok. 25 r. p.n.e. zmarł brat Owidiusza. Po studiach rozpoczął Owidiusz pracę urzędniczą. Początek twórczości po powrocie, ale pierwsze próby jeszcze w szkole, wcześnie rozpoczął publiczne recytacje. Młodo się ożenił, małżeństwo okazało się nietrwałe, miał za to jedno dziecko-córkę; dopiero w trzeciej żonie, Fabii, znalazł prawdziwą miłość. Powodzenie elegii miłosnych ze zbioru „Amores”, potem dobrze przyjęta, niezachowana do dziś tragedia pt. „Medea” (prawdopodobne nawiązanie do słynnego dramatu Eurypidesa), później „Heroidy” i poemat dydaktyczno-erotyczny pt. „...