Jan Kochanowski – Treny Jana Kochanowskiego droga do „Trenów” 1. Kochanowski urodzony w 1530 ( lub około ) a Treny wypuszczone w 1580 te 50 lat to szczytowy rozkwit renesansu w Polsce • 1560 r. - pierwszy poezje drukowane przez Kochanowskiego Epitaphium Cretcovii w Bazylei 1561 utwór po Polsku „O śmierci Jana Twardowskiego” - Kraków 1562 wydane – „Zuzanna” i pieśń „Czego chcesz od nas Panie” • 9.IV.1552 – pierwszy datowany wiersz Kochanowskiego pierwszy zbió wierszy Kochanowskiego w kodeksie Jana Osmolskiego – ok. 1558-1559 Kochanowski ma styczność z kalwinami – dwór Jana Firleja oraz Radziwiłłowie (Mikołaj i jego żona) powiązania z dworem Filipa Padniewskiego oraz ks. Piotrem Myszkowskim • Amtosfera sejmów egzekucyjnych i konotacje z powstaniem Zgody i Satyry surowa i krytyczna ocena sytuacji poństwa i społeczeństwa już wygasa pro-reformacyjne sympatie w Kochanie • Kochanowski jako polski erazmianin odcina się od rozpraw i sporów teologicznych • 7.II.1564 otrzymuje probostwo poznańskie a 2 lata później probostwo zwoleńskie oczywiście tylko niższe świecenia żeby sobie potem jaką panne przygruchać i mieć dzieci na jego poglądy i postawy nie mają jednak wpływu piastowane urzędy kościelne i dworskie - nadal Kochanowski jest poetą humanistą 1571 – pisze o swoim psałterzu do Fogelwedera, który blisko króla – chciałby też po części w zamian opactwo, by uniezależnić się jeszcze bardziej ( jest to przypuszczenie Juliana Krzyżanowskiego) • we wszystkich swoich utworach, kochanowski zwraca się do adresató z humanistyczną bezpośredniością , vide „Fraszki” uważa się Kochan nie tylko za poetę, ale równieżza mentora. Sam uważa, że obie te funkcje-postawy powinny się łączyć. • W połowie lat 50. XVI wieku Kochanowski zrzeka się probostwa oraz wszystkich funckji dworskich ( możliwe że wynik odejścia Myszkowskiego ) 12.I.1578 – Odprawa Posłów Greckich pomimo tego, że kochanowski odchodzi, jest wciąz aktywny polityczno-społecznie Kochanowski w 1578 roku wydaje też „Dryas Zamchana” oraz „Pana Zamchana” jako sielankowo-panegiryczne pochwały postawy króla oraz Zamoyskiego • 1579 Batory wydaje przywilej wydrukowania Psałterza Dawidowego w Drukarni Lazarzowej Życie w czarnolesie niszczą tragedie życiowe Kochanowskiego 1577 śmierć brata Kaspra ( powstaje utwór „Przy pogrzebie rzecz” ) 1578/79 – Śmierć Urszuli 1580 – pierwodruk Trenów zawiera też „Epitafijum Hannie Kochanowskiej” - możliwe że zmarła i druga córka Kochana we Fraszkach również umieszczone są dwa wiersza pt. Epita<fijum> - czy są one również poświęcone dzieciom Kochanowskiego i czy są de facto utworami...</fijum>