Kwintus Horacjusz Flakkus, Ody i epody, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, wybór, przekła i komentarz Oktawiusz Jurewicz, t. 1, Wrocław 2000. WSTĘP I. Życie poety. - zmarł tak nagle, że nie zdążył spisać testamentu, ustnie ustanowił Oktawiana Augusta swoim spadkobiercą, dwa miesiące wcześniej zmarł jego protektor i przyjaciel, Cylniusz Mecenas. - napisał 162 utwory (niewiele), ale najwyższy poziom artystyczny. - w drugiej połowie I w. n.e. Marek Waleriusz Probus – pierwsze krytyczne wydanie pełnej twórczości Horacjusza. 1. Wenuzja. - urodził się w dniu, w którym konsulami zostali Lucjusz Manliusz Torkwatus i Lucjusz Kotta – 08,12,65 r. p.n.e., pochodził z Wenuzji. - ojciec był wyzwoleńcem – jeniec wojenny? Apulijczyk? - matka, zapewne także wyzwolenica, zmarła wcześnie (brak wspomnień); piastunka Pulia. - prowincjonalna szkoła prowadzona przez Flawiusza w Wenuzji. - 55 r. p.n.e. przenosi się wraz z ojcem do Rzymu. 2. W Rzymie. - jedna z najlepszych szkół stołecznych, główny preceptor – L. Orbiliusz Pupillus, w swoich me-todach pedagogicznych nie stronił od rózgi; wysoki poziom nauczania łaciny i greki. - za najlepszego nauczyciela uznał ojca – wzór, moralne nauki. 3. Pobyt w Grecji. - 46/45 r. p.n.e. wyjazd do Grecji. - wykłady Kratipposa z Mityleny (szkoła perypatetyczna), Theomnestos (Akademia Platońska). - po zamordowaniu Cezara Horacy zaciąga się do wojska Brutusa. - przeżył bitwę pod Filippi 42 r. p.n.e. (ucieczka). - powrót do Rzymu w 41 r. p.n.e. 4. Znowu w Rzymie. - za wstawiennictwem Mecenasa – przebaczenie Oktawiana. - śmierć ojca i konfiskata ziem. - stanowisko sekretarza kwestorskiego, twórczość literacka. - spotkania literackie z poetami, przyjaźń z Wergiliuszem i Lucjuszem Wariuszem. - opieka Mecenasa od 38 r. p.n.e, zażyłość. - posiadłość w Górach Sabińskich 33/32 r. p.n.e., od lat 20. przebywał tam coraz częściej i dłu-żej. - dużo czasu spędzał też w Tyburze. - 30 r. p.n.e. wypadek na spacerze – omal nie został zabity przez suche drzewo. - zazwyczaj zimy spędzał w Bajach – modnym uzdrowisku. - umarł 27,11,8 r.p.n.e., śmierć nagła, trucizna? po śmierci Mecenasa; pochowany tuż przy grobowcu Mecenasa na krańcach Wzgórza Eskwilińskiego. - brak portretów, domniemany portret-relief przechowywany w Muzeum Sztuk Pięknych w Bos-tonie. - niski, otyły, czarne włosy, lśniąca skóra, choleryk, depresje, bóle reumatyczne, problemy ga-stryczne, zawsze starannie ubrany, pogodny, lubiany, samotnik, wyznający zasadę „złotego środka”, żył skromnie, nie korzystał z protekcji Oktawiana. 5. Kalendarz życia i twórczości. II. Wersyfikacja horacjańska. 1. Wiadomości...