Werter popełnił samobójstwo, ponieważ był nieszczęśliwie zakochany w Lotcie. Sakralizował tę miłość, stała się ona dla niego wartością nadrzędną. Był to człowiek wrażliwy, uczuciowy. Postrzegał świat poprzez pryzmat marzeń i poezji. Potrafił on kochać całym swoim sercem, miłość opanowuje go. Nieodwzajemnienie tej miłości przez Lotę sprawia, że Werter powoli popada w szaleństwo. Czuł, że traci sens życia, jego egzystencja stała się pusta i bezwartościowa. Werte czuje się odrzucony, opuszczony. Cierpi. Popada powoli w obłęd i szaleństwo z miłości. Nie odnajdując się w otaczającym go świecie, odtrącony przez Lotę, postanawia popełnić samobójstwo. Skrupulatnie się do niego przygotowuje i w końcu strzela sobie w głowę. Umiera w męczarniach kilkanaście godzin.

Cechami bohatera werterycznego, jakie można odnaleźć w Werterze jest m.in. jego samotność oraz niemożność odnalezienia się w grupie. Nie potrafił żyć w społeczeństwie, nie rozumiał praw nim rządzących oraz interakcji międzyludzkich. Ponad to nie miał swojego miejsca na Ziemi. Jest to bohater o wybujałej uczuciowości, któremu jedyna, właściwa kobieta przesłania cały świat. Jest zakochany nieszczęśliwie. Idealizuje ją. Odczuwa ciągły "ból istnienia", ma problemy egzystencjalne. Poszukuje nieustannie, w zwykłym świecie, odniesień do poezji Homera i "Pieśni Osjona". Postrzega świat przez pryzmat marzeń. Utwór kończy się samobójstwem Wertera.