Wyjątkowej pozycji USA w świecie, jedynego i raczej niekwestowanego mocarstwa globalnego, odpowiadają wyjątkowe co do potęgi , charakteru i jakości siły zbrojne. Maja one uwiarygodniać przywództwo Ameryki w świecie, być zdolne do ochrony globalnych interesów, utrzymania bezpieczeństwa własnego oraz sprzymierzeńców. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają być zdolne do działania – reagowania i akcji prewencyjnych - na dowolnym obszarze globu. Globalnej polityce mają odpowiadać globalne możliwości sił zbrojnych. Ten postulat znajduje swoje odbicie w praktyce amerykańskiej geostartegii. Odzwierciedla go doskonale system dowodzenia siłami zbrojnymi – sieć pokrywających świat dowództw oraz rozmieszczenie baz i zgrupowań wojsk amerykańskich. Obszary lądowe świata dzieli się według amerykańskiej doktryny na dziesięć regionów strategicznych, obszary oceaniczne zaś – na pięć stref strategicznych. W strukturze dowodzenia występuje pięć dowództw regionalnych gotowych do kierowania operacjami w określonych obszarach świata. Stany Zjednoczone maja największy budżet obronny spośród wszystkich państw na świecie. W 2006 r. budżet Departamentu Obrony wynosił 495 335 mln USD. Na tę sumę składały się, m.in. następujące pozycje: na personel wojskowy – 127 463 mln USD, na operacje i utrzymanie obiektów – 188 118 mln USD, na zakup sprzętu – 82 294 mln USD, na badania, rozwój oraz testowanie – 64 694 mln USD, na budownictwo wojskowe – 5 331 mln USD. Wiadomo również, że część budżetu obronnego znajduje się w budżetach innych resortów, np. w Departamencie Energii. Amerykańskie wydatki na cele obronne stanowią 3,5% PKB. W lutym 2007 r. prezydent Bush przesłał do Kongresu projekt budżetu Stanów Zjednoczonych na lata 2007/2008 (rok budżetowy w USA zaczyna się 1 października) na sumę 2,9 biliona USD, w tym na obronę i operacje w Iraku i Afganistanie w sumie 623 mld USD. Ogólnie na cele obronne Stany Zjednoczone wydaja tyle, ile następnych kilkanaście krajów o największych budżetach wojskowych razem wziętych. Dystans dzielący potencjał Stanów Zjednoczonych i sojuszników powiększa się. O ile sojusznicy europejscy redukują swoje siły zbrojne to w US występuje trend odwrotny. Od 2001 r. do 2005 r. budżet obronny Pentagonu wzrósł o 35%, w tym na zakup nowego sprzętu wojskowego o 26%, a na badania i rozwój aż o 56%. O ile wszyscy europejscy członkowie NATO w 2005 r. wydali w sumie na badania i rozwój 12 mld USD, to Stany Zjednoczone wydały na ten cel ponad 60 mld USD. Jak z powyższego wynika Pentagon zawiera kontrakty z firmami amerykańskimi na badania oraz dostawę sprzętu wojskowego. W...