Istnieją różne rodzaje miłości na świecie. Jest miłość rodzicielska, przyjacielska, do ojczyzny, do Boga, do dziecka, do kobiety/mężczyzny, a także do zwierząt, roślin czy rzeczy materialnych. Każda z nich jest wyjątkowa, niepowtarzalna i na swój sposób piękna. To wszystko utrzymuje tezę, że miłość niejdeno ma imię. Jedną z najpiekniejszych miłości jest miłość do przyjaciela, dlatego, że trwa najdłużej. Na przyjaciela zawsze można liczyć. On nie patrzy nanasz wygląd, ani na to, co złego zrobiliśmy. Wspiera nas w trudnych chwilach, pomaga, doradzi. Przy nim nie trzeba udawać kogoś innego, po prostu można być sobą. Przyjaciel to osoba, przed którą nie mamy tajemnic - ufamy jej i wiemy, że nas nie zawiedzie. Prawdziwy przyjaciel nigdy od nas nie odejdzie. Jest i będzie przy nas na zawsze, na dobre i złe. Innym przykładem miłości jest miłość do ojczyzny, którą możemy zaobserwować w lekturze Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" . Bohaterowie dzielnie bronili swojego kraju w czasach wojny i niebezpieczeństwa. Często narażali swoje zdrowie i życie w celu pokazania swojej brawury, postawy prawdziwego patrioty. Brali udział w akcjach dywersacyjnych. Nesepnym przykładem może być miłość matki czy ojca do dziecka i dziecka do rodziców. Jest to silna, wrodzona więź. Matka kocha swoje dziecko jeszcze przed narodzeniem, gdy nosi je pod swoim sercem. Tak samo niemowlę, jeszcze niczego nieświadome kocha swoją matkę, która dba i troszczy się o nie od najmłodszych lat. Istnieje również miłość mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny. Każdy z nas pragnie mieć swoją drugą połówkę, z którą można dzielić swój smutek i radość, która jest naszym dopełnienie, z którą chcemy być do końca życia i założyć rodzinę. Przykładem takiej miłości w literaturze jest "Romeo i Julia" W.Szekspira. Dwójka kochających się ludzi pomimo wszelkich przeszkód pragnie być ze sobą. Nawet wspólna śmierć wydała się im lepsza niż życie osobno. Kolejnym argumentem potwierdzającym moją tezę jest miłość do Boga. Ludzie wierzący, kochający Boga są w stanie odrzucić pokusy, by być cliżej Niego. Dowodem takiej miłości może być błogosławiony Jan Paweł II oraz otaczający nas kapłani służący Bogu...